Lehdistötiedote 10.7.2018

Finanssivalvonta tuomitsi Danko Koncarille asetetun uhkasakon maksettavaksi

Finanssivalvonta on 9.7.2018 tuominnut Danko Koncarin maksamaan juoksevan uhkasakon peruserän 40 000 000 euroa sekä tuomitsemishetkeen mennessä kertyneen lisäerän 10 000 000 euroa. Uhkasakko tuomittiin maksettavaksi, koska Koncar ei ole julkistanut ostotarjousta Afarak Group Oyj:n osakkeista eikä esittänyt pätevää syytä velvoitteen noudattamatta jättämiseen.

Finanssivalvonta velvoitti 21.2.2018 Koncarin tekemään julkisen ostotarjouksen Afarakin osakkeista ja asetti päätöksessä mainittujen velvoitteiden tehosteeksi juoksevat uhkasakot. Koncarille asetettu määräaika ostotarjouksen julkistamiselle päättyi 18.5.2018. Koncarille asetetut velvoitteet ja juoksevat uhkasakot pysyvät voimassa myös uhkasakon tuomitsemisen jälkeen.

Helmikuussa tehty uhkasakon asettamispäätös ei kuitenkaan ole vielä lainvoimainen, sillä Koncar on valittanut päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen. Finanssivalvonnan päätökseen tuomita uhkasakko maksettavaksi, vaikka uhkasakon asettamispäätös ei ole lainvoimainen, vaikuttivat yleisen edun tärkeys, päävelvoitteen täyttämisen kiireellisyys ja Koncarin laiminlyönnin vakavuus. Koncarin laiminlyönti noudattaa tarjousvelvollisuutta koskevia säännöksiä on ollut omiaan heikentämään arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettua luottamusta.

Nyt tehty uhkasakon tuomitsemispäätös ei ole lainvoimainen. Koncarilla on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän aikana päätöksen tiedoksisaannista. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja

Ville Kajala, johtava asiantuntija. Haastattelupyynnöt koordinoi viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös