Lehdistötiedote 2.7.2020

Privanet Capital Markets Oy:lle seuraamusmaksu ja julkinen varoitus Lapis-yhtiöiden osakkeiden ja velkasitoumuksien markkinointiin ja myyntiin liittyvästä toiminnasta

Finanssivalvonta on määrännyt sijoituspalveluyritys Privanet Capital Markets Oy:lle 450 000 euron seuraamusmaksun ja antanut julkisen varoituksen useista rikkomuksista ja laiminlyönneistä arvopaperimarkkinalain ja sijoituspalvelulain noudattamisessa. Rikkomukset ja laiminlyönnit liittyvät Lapis-yhtiöiden (Lapis Rakennus Holding Oy ja Lapis Rakennus Oy) osakkeista ja velkasitoumuksista annettuihin virheellisiin ja puutteellisiin tietoihin sekä eturistiriitatilanteiden hallintaan vuosina 2015−2017.

Privanet Capital Markets Oy (jäljempänä Privanet) kuuluu Privanet-konserniin ja on Nasdaq First North Growth Market -listatun Privanet Group Oyj:n tytäryhtiö.

Privanet on antanut useita totuudenvastaisia ja harhaanjohtavia tietoja markkinoidessaan ja myydessään Lapis Rakennus Holding Oy:n osakkeita ja Lapis Rakennus Oy:n velkasitoumuksia. Privanetin laatimassa osakkeita koskevassa markkinointimateriaalissa esitetyt totuudenvastaiset ja harhaanjohtavat tiedot ovat koskeneet muun muassa Lapis-yhtiöiden taloudellista asemaa ja keskeisiä riskejä sekä eturistiriitatilanteita, joita on syntynyt myytäessä emoyhtiö Privanet Group Oyj:n omistamia osakkeita. Tiedot ovat olleet olennaisia ja omiaan vaikuttamaan asiakkaiden sijoituspäätökseen, eikä Privanet ole oikaissut tai täydentänyt totuudenvastaisiksi ja harhaanjohtaviksi tietämiään tietoja.

Lisäksi Privanet on muun muassa Lapis Rakennus Holding Oy:n osakkeiden kaupankäynnin ja hinnoittelun yhteydessä laiminlyönyt velvoitteitaan eturistiriitatilanteiden hallinnassa. Privanet ei ollut tunnistanut eikä ehkäissyt eturistiriitatilanteita eikä eturistiriitojen synnyttyä ollut antanut asiakkaille riittäviä tietoja eturistiriitojen luonteesta ja syistä.

Näistä rikkomuksista ja laiminlyönneistä Finanssivalvonta on määrännyt Privanet Capital Markets Oy:lle yhteensä 450 000 euron suuruisen seuraamusmaksun.

Seuraamusmaksun suuruuden arvioinnissa on otettu korottavana seikkana huomioon muun muassa Privanetin menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika sekä se, että Privanetin menettelyllä on ollut merkittävä kielteinen vaikutus arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnettuun luottamukseen ja Privanetin asiakkaiden asemaan.

Julkinen varoitus annetaan Privanetille sijoituspalvelulain velvoitteiden rikkomisesta ja laiminlyömisestä. Privanet ei ollut noudattanut velvollisuuttaan toimia rehellisesti, tasapuolisesti, ammattimaisesti ja asiakkaiden edun mukaisesti. Privanet ei muun muassa ollut antanut riittäviä tietoja Lapis Rakennus Oy:n velkasitoumuksien luonteesta ja niihin liittyvistä riskeistä.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Privanetilla on oikeus valittaa päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse,  johtava neuvonantaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16. Huom. Torstaina 2.7.2020 poikkeuksellisesti klo 17 saakka numerosta 09 183 5222.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Yhteyshenkilöt

Viestinnän mediapäivystys

arkisin kello 9–16, paitsi kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona kello 9–13

09 183 5030