Tiedoksianto 31.5.2013 – 10/2013

Finanssivalvonta muuttaa Navi Group Oy:lle määräämäänsä toimeenpanokieltoa

Finanssivalvonta muuttaa 9.4.2013 määräämäänsä toimenpanokieltoa siten, että yhtiön omaisuudenhoidossa olevat asiakasvarat voidaan palauttaa asiakkaille yhtiön Finanssivalvonnalle esittämän suunnitelman mukaisesti. Finanssivalvonta edellyttää kuitenkin, että varojen palauttamisessa toimitaan sijoituspalvelulaissa tarkoitetulla tavalla tasapuolisesti. 

Finanssivalvonta rajoittaa edelleen Navi Group Oy:n toimintaa siten, että yhtiö ei saa tarjota omaisuudenhoitoa uusille asiakkaille eikä yhtiö saa vastaanottaa nykyisiltä asiakkailta uusia varoja omaisuudenhoidon piiriin. Nyt  annettu päätös on voimassa 27.9.2013 asti, jollei Finanssivalvonta tätä ennen tee asiassa uutta päätöstä. Päätös korvaa 9.4.2103 annetun päätöksen.

Yhtiö on valittanut aiemmasta toiminnan rajoittamista ja toimeenpanokieltoa koskevista päätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen.

Lisätietoja antavat

  • Erkki Kontkanen, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5260 (Finanssivalvonnan päätökset)
  • Esa Pitkänen, toimistopäällikkö, puhelin 010 831 5248 (sijoituspalveluyritysten valvonta)