Lehdistötiedote 23.11.2022

Eisler Capital (UK) Ltd:lle rikemaksu julkistettavaksi tarkoitettujen lyhyeksimyynti-ilmoitusten viivästymisestä

Finanssivalvonta on määrännyt 30 000 euron rikemaksun Eisler Capital (UK) Ltd:lle. Yhtiö ei ole ilmoittanut määräajassa Finanssivalvonnalle nettomääräisessä lyhyessä positiossa tapahtuneista muutoksista tapauksissa, joista toisessa positio on ylittänyt ja toisessa alittanut julkistamiskynnysarvon.

Velvollisuus ilmoittaa nettomääräiset lyhyet positiot perustuu EU:n lyhyeksimyyntiasetukseen, jonka yhtenä tavoitteena on lisätä markkinoiden läpinäkyvyyttä sekä edistää valvontaviranomaisten ja markkinaosapuolten tiedonsaantia. Siten säännellyllä markkinalla kaupankäynnin kohteeksi otetun yhtiön liikkeeseen laskettua osakepääomaa koskeva ilmoituskynnysarvon tai -rajan saavuttanut, ylittänyt tai alittanut nettomääräinen lyhyt positio on ilmoitettava transaktiota seuraavana kaupankäyntipäivänä kello 15.30 mennessä Finanssivalvonnalle. Lisäksi Finanssivalvonta julkaisee edellä mainitun asetuksen vuoksi julkistamiskynnysarvon saavuttaneet, ylittäneet ja alittaneet lyhyet nettopositiot verkkosivustollaan.

Eisler Capital (UK) Ltd:n nettomääräinen lyhyt positio on 5.10.2021 ylittänyt ja 2.11.2021 alittanut lyhyeksimyyntiasetuksessa säädetyn 0,5 prosentin ilmoitusrajan ja julkistamiskynnysarvon. Yhtiö on antanut lyhyeksimyynti-ilmoitukset Finanssivalvonnalle vasta 23.11.2021 eli noin 1,5 kuukautta ja kolme viikkoa myöhässä.

Laiminlyönneistä on määrätty rikemaksu. Rikemaksun suuruus on perustunut kokonaisarviointiin. Rikemaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettu erityisesti huomioon position koko, julkistamiskynnysarvon ylittyminen sekä aika, jolloin markkinaosapuolilla ei ole ollut tietoa positiosta. Rikemaksu maksetaan valtiolle.

Rikemaksun määräämistä koskeva päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Janne Häyrynen, yksikönpäällikkö. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9−16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös