Lehdistötiedote 25.1.2024

Listayhtiön entiselle hallituksen jäsenelle seuraamusmaksu liiketoimikiellon rikkomisesta

Finanssivalvonta on määrännyt 60 000 euron seuraamusmaksun Tecnotree Oyj:n entiselle hallituksen jäsenelle Markku Wileniukselle. Hän on toteuttanut yhtiön osakkeisiin liittyneen liiketoimen 30 kalenteripäivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön puolivuosikatsauksen julkaisemista.

Kielto toteuttaa liiketoimia suljetun ajanjakson aikana perustuu EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetukseen. Sääntelyn tavoitteena on, että listayhtiöiden johtohenkilöt eivät hyödyntäisi liiketoimissaan mahdollisesti hallussaan olevaa yhtiön taloudellista kehitystä tai tulevaisuudennäkymiä koskevaa tietoa, jota muilla markkinaosapuolilla ei ole.

Tecnotree Oyj:n johtotehtävissä toimineita henkilöitä on koskenut 30 kalenteripäivän pituinen suljettu ajanjakso ennen 4.8.2022 tapahtunutta yhtiön puolivuosikatsauksen julkaisemista. Tänä aikana he eivät ole saaneet toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun suoraan tai välillisesti liiketoimia, jotka ovat liittyneet yhtiön osakkeisiin. Yhtiön entinen hallituksen jäsen Wilenius on rikkonut edellä mainittua kieltoa luovuttamalla 25.7.2022 yhtiön osakkeita. Finanssivalvonnalla ei ole ollut syytä epäillä Wileniusta asiassa sisäpiiritiedon väärinkäytöstä.

– Markkinoiden luottamuksen kannalta on tärkeää, että sisäpiiriläiset noudattavat erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta arvopaperikaupankäynnissään, toteaa Finanssivalvonnan johtaja Tero Kurenmaa.

Rikkomuksesta on määrätty seuraamusmaksu, joka maksetaan valtiolle. Seuraamusmaksun määrä on perustunut kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon erityisesti rikkomuksen laatu ja laajuus. Seuraamusmaksun määrää koskevassa kokonaisarvioinnissa on otettu huomioon myös, että edellä mainitun rikkomuksen lisäksi yhtiön entinen hallituksen jäsen Wilenius on laiminlyönyt ilmoittaa määräajassa yhtiölle ja Finanssivalvonnalle 4.3.2022 tekemänsä yhtiön osakkeiden luovutuksen.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Wileniuksella on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Janne Häyrynen, yksikönpäällikkö, Lakiasiat. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9−16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös