Lehdistötiedote 22.8.2018

Finanssivalvonta antanut Aalto Pankkiiriliike Oy:lle julkisen varoituksen sekä määrännyt seuraamusmaksun

Finanssivalvonta teki vuonna 2017 Aalto Pankkiiriliike Oy:ssä tarkastuksen, joka koski yhtiön tarjoamaan sijoitusneuvontaan liittyvää selonottovelvollisuutta ja yhtiön tiedonantovelvollisuutta vakuutukseen liittyvien sijoituskohteiden valinnan kannalta. Tarkastuksessa keskityttiin selvittämään, miten yli 65-vuotiaille ei-ammattimaisille asiakkaille oli myyty sijoitusrahastoja ja strukturoituja sijoitustuotteita.

Finanssivalvonnan sijoitusneuvontaa koskevassa tarkastuksessa havaittiin useita laiminlyöntejä, jotka koskivat yhtiön velvollisuutta hankkia riittävät tiedot asiakkaasta ja varmistua liiketoimien soveltuvuudesta asiakkaalle ennen sijoitusneuvonnan tarjoamista. Tarkastuksessa havaittiin myös, että yhtiö ei ole säilyttänyt tietoja asiakkaille tarjotusta sijoitusneuvontapalvelusta niin, että tietojen avulla voitaisiin jälkikäteen todeta tapahtumien kulku.

Finanssivalvonnan tarkastuksessa havaittiin, että yhtiö on vakuutusasiamiehenä toimiessaan laiminlyönyt tiedonantovelvollisuutensa vakuutukseen liittyviä monimutkaisia strukturoituja sijoitustuotteita koskevien tarpeellisten tietojen osalta.

Finanssivalvonta on antanut yhtiölle julkisen varoituksen ja määrännyt yhtiölle 20 000 euron seuraamusmaksun.

Laiminlyönteihin on sovellettu niiden tapahtumahetkellä voimassa olleita säännöksiä, joten julkinen varoitus on annettu selonottovelvollisuuden ja soveltuvuusarviointien laiminlyönneistä sekä vakuutukseen liittyviä sijoituskohteita koskevan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnistä. Seuraamusmaksu puolestaan on määrätty dokumentointivaatimusten laiminlyönneistä.

Seuraamusmaksun mitoittaminen perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon muun muassa menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa 17.8.2018 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän aikana sen tiedoksisaannista.

Neljä toimijaa sai keväällä 2017 Finanssivalvonnalta julkiset varoitukset ja seuraamusmaksut sijoitusneuvontaan liittyvien vastaavanlaisten laiminlyöntien johdosta. Finanssivalvonta pitää sijoitusneuvontaan liittyviä velvoitteita sijoittajansuojan kannalta tärkeinä ja kohdistaa jatkossakin tähän alueeseen valvontatoimia.

Lisätietoja

Sonja Lohse, yksikön päällikkö, johtava neuvonantaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liite

Päätös (pdf)