Lehdistötiedote 11.12.2020

Finanssivalvonta on asettanut asiamiehen valvomaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimintaa

Finanssivalvonta on asettanut asiamiehen valvomaan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimintaa 14.12.2020 alkaen. Asiamieheksi on asetettu asianajaja Pekka Jaatinen.

Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 29 §:n mukaan Finanssivalvonta voi asettaa asiamiehen valvomaan toimilupavalvottavan toimintaa muun muassa, jos toimilupavalvottavan asiain hoidossa on esiintynyt taitamattomuutta tai varomattomuutta.

Finanssivalvonnan päätös ei edellytä yhtiön asiakkailta toimenpiteitä, eikä päätöksellä ole vaikutusta yhtiön tarjoamaan vakuutusturvaan. Finanssivalvonta tarkastelee asiamiehen tarpeellisuutta uudelleen viimeistään kesäkuussa 2021.

Päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa 11.12.2020 annetusta päätöksestä hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja

Kaisa Forsström, osastopäällikkö, Vakuutusvalvonta. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16, päivystysajan jälkeen viestintäpäällikkö Milka Lahnalammi-Vesivalo, puhelin 09 183 5222.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös

Finanssivalvonnan päätökset