Lehdistötiedote 17.9.2018

Plc Uutechnic Group Oyj:lle 50 000 euron seuraamusmaksu tiedonantovelvollisuuden rikkomisesta

Finanssivalvonta määrää Plc Uutechnic Group Oyj:lle 50 000 euron seuraamusmaksun, koska yhtiö ei ole noudattanut syksyllä 2015 osakkeen liikkeeseenlaskijan tiedonantovelvollisuutta.

Plc Uutechnic Group Oyj on laiminlyönyt arvopaperimarkkinalain 6 luvun 4 §:ssä säädettyä jatkuvaa tiedonantovelvollisuutta jättäessään ilman aiheetonta viivytystä julkistamatta yhtiötä ja sen toimintaa koskevat seikat, jotka ovat olleet omiaan olennaisesti vaikuttamaan yhtiön osakkeen arvoon. Yhtiö on laiminlyönyt tulosvaroituksen antamisen ilman aiheetonta viivytystä, kun sille on viimeistään 14.8.2015 käynyt todennäköiseksi, etteivät tilikaudelle 2015 annetut tulevaisuudennäkymät tule toteutumaan. Yhtiö heikensi tulosohjaustaan 28.8.2015 julkistamassaan osavuosikatsauksessa. Laiminlyönnin aikana yhtiön toiminimi oli Vaahto Group Plc Oyj.

Seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon muun muassa menettelyn laatu ja kestoaika. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa 11.9.2018 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

  • Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös