Lehdistötiedote 1.6.2022

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon asiamiesvalvonta päättyy

Finanssivalvonta asetti päätöksellään joulukuussa 2020 asiamiehen valvomaan Eloa toistaiseksi. Nyt Finanssivalvonta katsoo, että Elo on toteuttanut laajoja ja merkittäviä toimenpiteitä hallinto- ja ohjausjärjestelmänsä kehittämiseksi, ja asiamiesvalvonta päätetään 30.6.2022.

Finanssivalvonta päätti 31.5.2022, että Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon asiamiesvalvonta lopetetaan 30.6.2022. Valvonta on perustunut Finanssivalvonnan 11.12.2020 tekemään päätökseen asiamiehen asettamisesta. Tällöin asianajaja Pekka Jaatinen asetettiin valvomaan yhtiön toimintaa 14.12.2020 alkaen toistaiseksi. Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 29 §:n mukaan Finanssivalvonta voi asettaa asiamiehen valvomaan toimilupavalvottavan toimintaa muun muassa, jos toimilupavalvottavan asiain hoidossa on esiintynyt taitamattomuutta tai varomattomuutta.

Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo on toteuttanut laajoja ja merkittäviä toimenpiteitä hallinto- ja ohjausjärjestelmänsä kehittämiseksi. Finanssivalvonta katsoo nyt yhtiön asioiden hoidon kehittyneen niin, että asiamiesvalvonta voidaan päättää.

Päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa päätöksestä hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lisätietoja

Kaisa Forsström, osastopäällikkö, Vakuutusvalvonta. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin (09) 183 5030 arkisin klo 9–16.

Katso myös

Finanssivalvonnan päätös 31.5.2022 (pdf)

Finanssivalvonnan lehdistötiedote 11.12.2020: Finanssivalvonta on asettanut asiamiehen valvo-maan Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elon toimintaa