Lehdistötiedote 7.6.2022

LähiTapiola Varainhoito Oy:lle 125 000 euron seuraamusmaksu laiminlyönneistä kaupparaportoinnin järjestämisessä

Finanssivalvonta on määrännyt LähiTapiola Varainhoito Oy:lle 125 000 euron seuraamusmaksun. Yhtiö on tammikuun 2018 ja heinäkuun 2020 välisenä aikana laiminlyönyt kaupparaportoinnin järjestämistä koskevien säännösten noudattamista.

Kaupparaportoinnilla on keskeinen merkitys Finanssivalvonnan harjoittamassa markkinoiden väärinkäytön valvonnassa ja siten arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen turvaamisessa. Kaupparaportoinnin laatuun ja kattavuuteen on tämän vuoksi kiinnitettävä erityistä huomiota, ja sijoituspalvelun tarjoajilla on oltava menetelmät ja järjestelyt, joilla varmistetaan raportoitujen tietojen täydellisyys ja täsmällisyys.

LähiTapiola Varainhoito Oy:n käyttämät menetelmät ja järjestelyt eivät ole olleet riittäviä raportoinnin virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi eikä ilmoittamatta jääneiden liiketoimien tunnistamiseksi. Yhtiö ei myöskään ole täsmäyttänyt kaupankäyntitietojaan raportoimiensa tietojen kanssa niiden täydellisyyden ja täsmällisyyden varmistamiseksi.

Laiminlyönneistä on määrätty seuraamusmaksu. Seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon erityisesti laiminlyönnin laatu, laajuus sekä sen pitkä kestoaika. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.

Laiminlyönnit ilmenivät Finanssivalvonnan tekemässä tarkastuksessa, jonka tavoitteena oli arvioida kaupparaportoinnin järjestämistä yhtiössä.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa 6.6.2022 annetusta päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon päätöksestä.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös