Lehdistötiedote 5.6.2015

Finanssivalvonnalta kaksi julkista huomautusta BlackRock-yhtiöille liputusilmoituksien viivästymisistä

Finanssivalvonta on antanut julkiset huomautukset BlackRock, Inc.:lle ja BlackRock Investment Management (UK) Limitedille. Yhtiöt laiminlöivät osakkeenomistajiin rinnastettavina henkilöinä arvopaperimarkkinalain mukaisen liputusvelvollisuuden. Ne eivät ilmoittaneet viiden prosentin liputusrajan alittumisesta ilman aiheetonta viivytystä. Liputusilmoitus toimitettiin Finanssivalvonnalle vuosi ja neljä kuukautta myöhässä.

Liputusvelvollisuutta koskevan sääntelyn tavoite on edistää julkisen kaupankäynnin kohteena olevan arvopaperin liikkeeseenlaskijan omistus- ja äänivaltarakenteen sekä siinä tapahtuvien muutosten läpinäkyvyyttä. Liputusvelvollisuuden perusteella julkistettavat tiedot voivat vaikuttaa kohdeyhtiön arvopaperien arvoon.

Hallinnollisen seuraamuksen määräämisessä on sovellettu laiminlyönnin tapahtumahetkellä voimassa olleita säännöksiä ja siten asiasta on annettu julkiset huomautukset. Voimassa olevan lain mukaan 1.1.2013 jälkeen tapahtuneissa liputuslaiminlyönneissä käytettävissä olevia hallinnollisia seuraamuksia ovat rikemaksu ja seuraamusmaksu.

Julkisen huomautuksen antamista koskevat päätökset eivät ole lainvoimaisia. Yhtiöillä on oikeus valittaa päätöksistä markkinaoikeuteen 30 päivän aikana niiden tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5311.

Liitteet

Finanssivalvonnan päätökset

Katso myös