Tiedoksianto 22.1.2014 – 1/2014

Finanssivalvonta kumoaa päätöksen, jolla se asetti asiamiehen valvomaan Navi Group Oy:n toimintaa

Finanssivalvonta päätti 9.4.2013 rajoittaa Navi Group Oy:n omaisuudenhoitotoimintaa ja määräsi, että yhtiö ei saanut palauttaa omaisuudenhoitoasiakkailleen heidän varojaan. Finanssivalvonta asetti samana päivänä tekemällään päätöksellä asianajaja Jukka Laitasalon asiamieheksi valvomaan Navi Group Oy:n toimintaa toistaiseksi.

Finanssivalvonta salli 29.5.2013 antamallaan päätöksellä omaisuudenhoidossa olevien asiakasvarojen palauttamisen Navi Group Oy:n asiakkaille yhtiön esittämän suunnitelman mukaisesti. Yhtiö ilmoitti 12.9.2013 Finanssivalvonnalle, että kyseiset varat on palautettu. Yhtiö on myös ilmoittanut Finanssivalvonnalle, ettei se enää harjoita omaisuudenhoitotoimintaa. Navi Group Oy on lisäksi tehnyt korjaavia toimenpiteitä hallintonsa ja sisäisen valvontansa vahvistamiseksi.

Finanssivalvonta katsoo, että edellytyksiä asiamiehen asettamiseksi valvomaan Navi Group Oy:n toimintaa ei siten enää ole.

Lisätietoja antavat

  • Sonja Lohse, johdon sihteeristön päällikkö, puhelin 010 831 5311 (Finanssivalvonnan päätöksen kumoaminen)
  • Esa Pitkänen, toimistopäällikkö, puhelin 010 831 5248 (sijoituspalveluyritysten valvonta)