Lehdistötiedote 29.5.2015

Finanssivalvonta määrännyt rikemaksun Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedille lyhyeksimyynti-ilmoituksen viivästymisestä

Finanssivalvonta on määrännyt 15 000 euron rikemaksun Noster Credit Opportunities Master Fund Limitedille. Yhtiö laiminlöi lyhyeksimyynnistä säädettyä ilmoitusvelvollisuutta.

Ilmoitusvelvollisen nettomääräinen lyhyt positio ylitti 30.7.2013 ja alitti 16.7.2014 lyhyeksimyyntiasetuksen 0,2 prosentin ilmoituskynnysarvon. Sekä ylityksestä että alituksesta olisi tullut ilmoittaa Finanssivalvonnalle seuraavana kaupankäyntipäivänä viimeistään klo 15.30 Suomen aikaa. Yhtiö lähetti ylitysilmoituksen 10.1.2014 useiden Finanssivalvonnan yhteydenottojen jälkeen. Ilmoituksen antaminen myöhästyi noin viisi kuukautta. Alitusilmoituksen yhtiö toimitti 3.10.2014 Finanssivalvonnan yhteydenoton jälkeen. Ilmoituksen antaminen myöhästyi noin kaksi kuukautta.

Finanssivalvonta otti huomioon tekemässään kokonaisarvioinnissa viivästysajan, ilmoitusvelvollisen ammattimaisuuden sijoittajana sekä erityisesti sen, että ilmoitukset toimitettiin vasta Finanssivalvonnan pyynnöstä.

Lyhyiden nettopositioiden ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia sijoittajia ja markkinatoimijoita. Julkisen kaupankäynnin kohteeksi otetun yhtiön osakepääomaa koskeva nettomääräinen lyhyt positio on ilmoitettava, kun positio saavuttaa, ylittää tai alittaa 0,2 prosentin kynnysarvon yhtiön liikkeeseen lasketusta osakepääomasta. Uusi ilmoitus on tehtävä kynnysarvon ylittymisen jälkeen 0,1 prosenttiyksikön välein.

Rikemaksu määrätään maksettavaksi valtiolle. Oikeushenkilölle määrättävä rikemaksu on vähintään 5 000 euroa ja korkeintaan 100 000 euroa.

Rikemaksupäätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 30 päivän aikana sen tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5311.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf, 7 sivua)

Katso myös

Alitusilmoituksen toimituspäivämäärän vuosiluku on korjattu vuodeksi 2014. Julkaistussa tiedotteessa päivämäärä oli virheellisesti 3.10.2015. Korjaus on tehty 29.5.2015 klo 16.35.