Lehdistötiedote 10.7.2014

Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Aurejärvi Varainhoito Oy:lle

Finanssivalvonta on antanut julkisen varoituksen Aurejärvi Varainhoito Oy:lle. Aurejärvi Varainhoito Oy on todennetusti ainakin ajanjaksolla 1.1.2012–27.3.2013 laiminlyönyt noudattaa sijoitusrahastolain säännöksiä ja Finanssivalvonnan määräyksiä rahastoyhtiön velvollisuudesta järjestää toimintansa luotettavalla tavalla.

Yhtiön sisäisiä ohjeita ei ollut päivitetty sijoitusrahastolain muutosten ja sijoitusrahastotoiminnan järjestämisestä ja menettelytavoista annettujen Finanssivalvonnan määräysten edellyttämällä tavalla. Yhtiöllä ei esimerkiksi ollut kirjallisia sijoitusrahaston riskienhallintaperiaatteita. Lisäksi yhtiön sisäinen tarkastus oli ulkoistettu vastoin sijoitusrahastolain ja Finanssivalvonnan määräyksen vaatimuksia.

Yhtiö pyysi vastauksessaan Finanssivalvontaa ottamaan huomioon suhteellisuusperiaatteen. Periaatetta sovelletaan, jos se on sitovassa säännöksessä tai määräyksessä tunnustettu. Periaatteen soveltaminen tarkoittaa sitä, että rahastoyhtiö voi säännöksen tai määräyksen sallimissa rajoissa päättää itse, miten toiminta sopivimmin järjestetään, kun otetaan huomioon esimerkiksi liiketoiminnan laatu, laajuus ja luonne. Rahastoyhtiön on tällöinkin varmistuttava, ja tarvittaessa osoitettava Finanssivalvonnalle, että se kykenee täyttämään velvollisuutensa. Suhteellisuusperiaate ei siten tarkoita sitä, ettei sitovaa sääntelyä tarvitse noudattaa.

Yhtiön menettelyn moitittavuutta osoittavat erityisesti laiminlyöntien määrä ja kesto.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 7.7.2014 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5311.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf, 16 sivua)

Katso myös