Lehdistötiedote 27.1.2023

Finanssivalvonta peruuttaa Nada express osk:n maksulaitoslain mukaisen rekisteröinnin maksupalvelun tarjoamisesta ilman toimilupaa

Finanssivalvonta peruuttaa Nada express osk:n maksupalvelun tarjoamiseen oikeuttavan maksulaitoslain mukaisen rekisteröinnin. Peruutuksen syynä ovat laiminlyönnit rahanpesun estämisen sääntelyn noudattamisessa.

Finanssivalvonta esitti elokuussa 2021 Nadalle useita toimenpidevaatimuksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Nada ei vastannut Finanssivalvonnan vaatimuksiin määräajoissa, minkä vuoksi sille määrättiin viime vuoden toukokuussa 25 000 euron seuraamusmaksu.

Nada ei seuraamusmaksun jälkeenkään ole riittävässä määrin selvittänyt sitä, kuinka se on toteuttanut edellytetyt korjaustoimet rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä koskevissa toiminnoissaan. Lain mukaan oikeutta tarjota maksupalvelua ei ole, jos maksunpalveluntarjoaja ei täytä sen lain mukaisia velvollisuuksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä. Siten Finanssivalvonta päätti peruuttaa Nadan maksupalvelun tarjoamiseen oikeuttavan rekisteröinnin.

Rekisteröinnin peruuttamista koskeva päätös ei ole lainvoimainen. Osuuskunnalla on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Pekka Vasara, toimistopäällikkö, Rahanpesun estäminen. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9‒16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)

Katso myös

Finanssivalvonnan lehdistötiedote 9.5.2022: Nada express osk:lle 25 000 euron seuraamusmaksu ja julkinen varoitus laiminlyönneistä rahanpesun estämisen sääntelyn noudattamisessa

Maksupalvelun tarjoajat

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen