Verkkouutinen 28.2.2017 – 6/2017

Finanssivalvonta määrännyt Suomen Vahinkovakuutus Oy:lle rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä

Finanssivalvonta on määrännyt Suomen Vahinkovakuutus Oy:lle viidentuhannen (5 000) euron rikemaksun raportoinnin laiminlyönnistä. Yhtiö ei ole toimittanut Finanssivalvonnalle säännöllistä raporttia taloudellisista tunnusluvuistaan määräajassa. Tiedot on toimitettu kolme pankkipäivää myöhässä.

Finanssivalvonta voi määrätä raportointivelvollisuuden laiminlyönnistä oikeushenkilölle 5 000–100 000 euron rikemaksun. Rikemaksu tuomitaan maksettavaksi valtiolle.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 20.2.2017 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun yhtiö on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 050 385 5154, arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)