Lehdistötiedote 31.7.2013

Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Eufex Pankki Oyj:lle

Finanssivalvonta on antanut julkisen varoituksen Eufex Pankki Oyj:lle laiminlyönneistä, jotka koskevat mm. sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia luottolaitoslain vaatimuksia sekä useita Finanssivalvonnan antamia määräyksiä.

Pankin toimintaan liittyneet laiminlyönnit havaittiin keväällä 2012 hallinnon luotettavuutta koskevassa tarkastuksessa ja vuoden 2012 lopulla laaditussa valvojan arviossa, jossa tarkasteltiin konsernin merkittävimpiä riskejä ja riskinkantokykyä.

Pankin pääomasuunnittelun laatua ei voitu arvioida, sillä pankilta puuttuivat ajantasaiset kirjalliset periaatteet ja menettelytavat, joilla se tunnistaisi, mittaisi ja rajoittaisi vakavaraisuuteen kohdistuvia riskejä. Suurten asiakasriskien osalta pankki oli ylittänyt merkittävästi asiakasriskien enimmäismäärät ja laiminlyönyt niistä raportoinnin. Sisäisen valvonnan puutteet olivat johtaneet tilanteeseen, jossa pankin hallitus ja ylin johto eivät saaneet oikeaa kuvaa taloudellisesta tilanteesta.

Pankilla on oltava tehokkaan riskienhallinnan mahdollistava luotettava hallinto sekä toimintaansa nähden riittävä sisäinen valvonta ja riittävät riskienhallintajärjestelmät. Pankin hallituksen pitää riittävällä tavalla varmistua siitä, että vakavaraisuuden, riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan toimivuus ja niitä koskevat raportointi-, seuranta- ja vastuusuhteet ovat pankkitoiminnan edellyttämällä tasolla.

Käsillä olevassa tapauksessa Finanssivalvonnan käytettävissä olevia hallinnollisia sanktioita ovat julkinen huomautus ja julkinen varoitus. Finanssivalvonta katsoo, että pankin menettely on kokonaisuutena arvioiden ollut niin moitittavaa, että julkinen varoitus on oikeasuhtainen seuraamus rikkomuksista ja laiminlyönneistä.

Julkinen varoitus ei ole lainvoimainen. Pankilla on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 25.7.2013 annetusta päätöksestä 30 päivän aikana siitä, kun pankki on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Erkki Kontkanen, johtava neuvonantaja, puhelin 010 831 5260

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf, 13 sivua)

Katso myös