Lehdistötiedote 20.11.2020

Aktia Pankki Oyj:lle rikemaksu virheellisestä FINREP-raportoinnista

Finanssivalvonta on määrännyt 40 000 euron suuruisen rikemaksun Aktia Pankki Oyj:lle sen johdosta, että yhtiö on ajalla 1.10.2017 - 31.3.2019 raportoinut EU:n vakavaraisuusasetuksen sekä sen nojalla annetun komission asetuksen mukaisia lainanhoitojoustosaamisia koskevat tiedot (FINREP F19-raportti) virheellisinä. Virheellisyyksiä on ollut lisäksi FINREP-raporteissa F20.4 Varojen maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan ja F20.5 Luottoriskin alaisten taseen ulkopuolisten erien maantieteellinen erittely vastapuolen kotipaikan mukaan.

Finanssivalvonnasta annetun lain mukaan rikemaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin. Rikemaksun määrää arvioitaessa on otettu huomioon menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Rikemaksu maksetaan valtiolle.

Rikemaksun määräämistä koskeva päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, johtava neuvonantaja

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9-16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf, ruotsiksi)

Katso myös

Hallinnolliset seuraamukset

Finanssivalvonnan päätökset