Lehdistötiedote 23.1.2019

Finanssivalvonta määrännyt seuraamusmaksun kolmelle yhtiölle liputusilmoitusten viivästymisistä

Finanssivalvonta on määrännyt seuraamusmaksun Dorval Asset Management S.A.:lle, Kabouter Management LLC:lle sekä Kabouter International Opportunities Fund II, LLC:lle, sillä yhtiöt eivät ole noudattaneet arvopaperimarkkinalain 9 luvun 9 §:n 1 momentissa huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittamiselle säädettyä määräaikaa. Liputusilmoitus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, ja näissä tapauksissa liputusilmoitusten viivästymiset vaihtelivat 22 kaupankäyntipäivästä kymmeneen kuukauteen.

 Seuraamusmaksujen suuruudet ovat:  
 Dorval Asset Management S.A.            40 000 €
 Kabouter Management LLC 120 000 €
 Kabouter International Opportunities Fund II, LLC    60 000 €

Liputussääntelyn tavoitteena on edistää liikkeeseenlaskijan omistus- ja äänivaltarakenteen sekä siinä tapahtuvien muutosten läpinäkyvyyttä. 

Finanssivalvonnasta annetun lain 41 §:n 2 momentin mukaan seuraamusmaksun määrä perustuu kokonaisarviointiin. Seuraamusmaksun määrää arvioitaessa on otettu huomioon muun muassa menettelyn laatu ja kestoaika. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.

Seuraamusmaksujen määräämistä koskevat päätökset eivät ole lainvoimaisia. Yhtiöillä on oikeus valittaa päätöksistä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän aikana niiden tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja

Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liitteet

Finanssivalvonnan päätökset

Katso myös