Lehdistötiedote 11.4.2018

Finanssivalvonta määrännyt Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeelle 400 000 euron seuraamusmaksun kaupparaportoinnin laiminlyönnistä

Finanssivalvonta on määrännyt Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliikkeelle 400 000 euron seuraamusmaksun kaupparaportoinnin laiminlyönnistä.

Pankki oli jättänyt raportoimatta Finanssivalvonnalle 18.2.2016–2.9.2016 yhteensä 1 759 774 liiketointa rahoitusvälineillä. Raportoimattomista liiketoimista noin 90 prosentin osuus kohdistui osakkeisiin tai osakkeisiin oikeuttaviin rahoitusvälineisiin.

Finanssivalvonta on arvioinut laiminlyönnin olleen laadultaan ja laajuudeltaan erityisen moitittava, ottaen huomioon raportoimattomien liiketoimien merkittävän määrän ja laiminlyönnin pitkän kestoajan. Raportoimatta jääneet liiketoimet vastasivat noin 11 prosenttia pankin raportointivelvollisuuden piiriin kuuluvien liiketoimien kokonaismäärästä. Laiminlyönti kesti yli kuusi kuukautta.

Seuraamusmaksun mitoittaminen perustuu kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon muun muassa menettelyn laatu, laajuus ja kestoaika. Seuraamusmaksu maksetaan valtiolle.

Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Pankilla on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen 9.4.2018 annetusta päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä, kun se on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja

Sonja Lohse, yksikönpäällikkö, johtava neuvonantaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)