Lehdistötiedote 1.11.2017

Finanssivalvonnalta julkinen varoitus Suomen Vahinkovakuutus Oy:lle riskienhallintaa koskevien vaatimusten laiminlyönneistä

Finanssivalvonta on antanut Suomen Vahinkovakuutus Oy:lle julkisen varoituksen vakuutusyhtiölaissa ja Solvenssi II -direktiivin täydentämisestä annetussa komission asetuksessa asetettujen riskienhallintaa koskevien useiden vaatimusten laiminlyönneistä. Finanssivalvonta havaitsi laiminlyönnit vuonna 2016 tekemänsä sijoitustoiminnan riskienhallintaa koskevan tarkastuksen yhteydessä.

​Sijoitustoiminnan riskienhallinnan merkittävimmät puutteet liittyivät riskienhallintatoiminnon riippumattomuuteen, sijoitustoiminnan riskien limitointiin ja raportointiin sekä korkoriskin hallintaan.

Julkinen varoitus ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa markkinaoikeuteen 30.10.2017 annetusta päätöksestä 30 päivän aikana siitä, kun yhtiö on saanut päätöksestä tiedon.

Lisätietoja antaa

Sonja Lohse, johtava neuvonantaja. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030 arkisin klo 9–16.

Liite

Finanssivalvonnan päätös (pdf)