Verkkouutinen 19.4.2016 – 5/2016

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuonna 2014: Yhtiöiden myöntämät asiakashyvitykset pysyneet melko vakaina

​Finanssivalvonnan julkaiseman kohtuusperiaateselvityksen mukaan kohtuusperiaate on henkivakuutusyhtiöissä toteutunut melko hyvin, vaikka yhtiöiden asiakashyvityspolitiikat vaihtelevat paljonkin. Yhtiöt myös noudattivat vahvistamiaan lisäetujen jakoperiaatteita. Asiakashyvitykset ovat pysyneet melko vakaina viimeiset vuodet. Ne ovat keskimäärin ylittäneet sekä kuluttajahintojen muutoksen että markkinoilta saatavan korkotuoton.

Finanssivalvonta antoi vuonna 2014 kannanoton henkivakuutussopimusten ehtojen muuttamisesta vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta. Kannanotolla Finanssivalvonta ilmaisi näkemyksensä niistä seikoista, jotka henkivakuutusyhtiöiden on syytä ottaa huomioon, kun ne harkitsevat tekevänsä muutoksia henkivakuutussopimustensa ehtoihin.

Kohtuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, miten yhtiö jakaa ylijäämän yhtäältä asiakkaiden ja toisaalta asiakkaiden ja yhtiön omistajien kesken. Kohtuusperiaate edellyttää myös jatkuvuusperiaatteen toteutumista, eli yhtiön tulee pyrkiä turvaamaan asiakkailleen lisäetujen tason jatkuvuus. Sama vaatimus ei koske osinkoja ja takuupääoman korkoja. Kohtuusperiaatetavoitteiden määrittely pohjautuu vakuutusyhtiölain säännöksiin. Finanssivalvonta kerää henkivakuutusyhtiöiltä vuosittain vakuutuksia koskevaa tilastoaineistoa, jota käytetään selvityksessä kohtuusperiaatteen toteutumisesta. Selvityksessä vertaillaan yhtiöiden verkkosivuillaan julkaisemia lisäetujen jakamista koskevia tavoitteita sekä selvityksiä näiden tavoitteiden toteutumisesta. Selvityksessä on ruotsinkielinen yhteenveto.

Lisätietoja antaa

johtava matemaatikko Jari Niittuinperä, puhelin 010 831 5517

Liitteet