Markkinat-tiedote

Markkinat-tiedotteessa käsitellään ajankohtaisia listayhtiön tiedonantovelvollisuuden, tilinpäätösvalvonnan, arvopaperikaupankäynnin sekä sisäpiiriasioiden tulkintoihin ja sääntelyyn liittyviä asioita sekä valvonnan havaintoja. Tiedotteen julkaisee Finanssivalvonnan Pääomamarkkinoiden valvonta. Numerosta 1/2022 alkaen Markkinat-tiedote ilmestyy sekä verkkosivustona että pdf-versiona.

Katso vanhemmat tiedotteet julkaisuarkisto Kaisusta