Asianhallinta

Finanssivalvonnan asianhallintaan vireille tulleet asiat12
(päätehtävät ja niiden suurimmat asiaryhmät)

Kpl

Hallinto

188

Sääntely

152

Valvonta

5 838
Esimerkkejä asiaryhmistä:
Notifikaatiot; sivuliike ja rajan yli toiminta 

 

494

Yhtiöjärjestyksen, yhdistysjärjestyksen ja sääntöjen vahvistaminen ja muuttaminen

 

140

Yksityishenkilöiden asiakaskirjeet 278
Johdon sopivuus ja luotettavuus (fit & proper) 328
Tarkastus 88
Toimiluvan myöntäminen ja laajentaminen
33
Muut 271
Esimerkkejä asiaryhmistä:  
Kotimainen yhteistyö 55
Ulkomainen yhteistyö 15
  6 449

Asianhallinnan ulkopuolisessa vakuutusedustajarekisterissä käsiteltiin 380 uutta rekisteröintihakemusta ja 6 102 muutoshakemusta.

Eduskunnan kuulemiset ja säädösvalmistelulausunnot

Finanssivalvonnan asiantuntijat kutsuttiin kuultaviksi eduskunnan eri valiokuntiin 53 kertaa. Finanssivalvonnalta pyydettiin 48 säädösvalmisteluun liittyvää lausuntoa sekä 53 muuta sen alaan liittyvää lausuntoa.

 

12 Luvut sisältävät asiahallinnan sekä Finanssivalvonnan sähköisen asiointijärjestelmän kautta tulleita asioita.