Finanssivalvonta lyhyesti

Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Valvottavat rahoittavat toimintamme 95-prosenttisesti, ja jäljelle jäävä viisi prosenttia rahoituksesta tulee Suomen Pankilta.

Finanssivalvonta toimii hallinnollisesti Suomen Pankin yhteydessä, mutta on päätöksenteossaan itsenäinen. Kertomusvuoden lopussa palveluksessamme työskenteli 236 henkilöä. Toimipaikkamme sijaitsee Helsingissä.

Toimintamme tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta. Tavoitteenamme on myös vakuutettujen etujen turvaaminen ja yleisen luottamuksen säilyminen finanssimarkkinoiden toimintaan. Lisäksi tehtäviimme kuuluu edistää hyvien menettelytapojen noudattamista finanssimarkkinoilla, ja yleisön tietämystä finanssimarkkinoista. Nämä tavoitteet ja tehtävät on kirjattu lakiin Finanssivalvonnasta.

Teemme työtämme pankki-, vakuutus- ja sijoituspalveluiden käyttäjien hyväksi.

Twitter

Tilillä seurataan EU:n finanssivalvontaviranomaisten viestintää sekä twiitataan muun muassa fivalaisten esiintymisistä, avoimista työpaikoista sekä pankki- ja vakuutusasiakkaiden suojaa koskevista teemoista.

Twitter_tviitteja_FI_2.pngTwitter_seuraajia_FI.png

Suosituimmat twiitit koskivat seuraavia aihepiirejä:

 

Aihetunniste_FI.png

Makrovakauspäätös: Asuntolainojen lainakattoa kevennetään, luottolaitosten muuttuva lisäpääomavaatimus säilyy ennallaan 0,0 prosentissa

Lehdistötiedote 29.6.2020

Aihetunniste_FI.png

Finanssivalvonta antoi suosituksen valvomilleen pankeille pidättäytyä voitonjaosta - EKP julkisti eilen illalla vastaavan suosituksen suorassa valvonnassaan oleville pankeille

Lehdistötiedote 28.3.2020

Aihetunniste_FI.png

Koronaviruspandemia on heikentänyt merkittävästi maailman ja Suomen talouden näkymiä. Fiva seuraa finanssisektorin tilannetta tehostetusti ja on ryhtynyt yhteistyössä eurooppalaisten ja suomalaisten viranomaisten kanssa toimiin

Lehdistötiedote 15.3.2020