Vakuutusedustajat

Mikä on vakuutusedustaja?

Vakuutusedustaja muuan muassa vertailee ja esittelee vakuutuksia asiakkaalle, tekee vakuutussopimusta koskevia tarjouksia tai avustaa korvauksen hakemisessa vahinkotapauksissa.

Mikä on vakuutusasiamies?

Vakuutusasiamies edustaa yhtä tai useampaa vakuutusyhtiötä. Asiamies myy edustamiensa vakuutusyhtiöiden vakuutuksia ja toimii vakuutusyhtiön vastuulla. Asiamies saa palkkionsa siltä vakuutusyhtiöltä, jonka vakuutuksia hän myy.

Mikä on vakuutusmeklari?

Vakuutusmeklari solmii asiakkaan kanssa toimeksiantosopimuksen, jonka pohjalta vakuutusmeklarin pitää toimia vain ja ainoastaan asiakkaan edun mukaisesti. Vakuutusmeklari on vakuutuksenantajista riippumaton, vakuutusmeklari ei saa ottaa vastaan palkkiota vakuutusyhtiöltä.

Mitä tietoja vakuutusedustajan pitää antaa minulle?

Vakuutusedustajan on kerrottava, onko hän vakuutusasiamies vai vakuutusmeklari. Jos hän on vakuutusasiamies, hänen pitää kertoa, mitä vakuutusyhtiöitä hän edustaa.

Vakuutusedustajan on ilmoitettava muuan muassa mihin vakuutusedustajarekisteriin hänet on merkitty, ja miten rekisteröinnin voi tarkistaa. Asiakkaalle on myös ilmoitettava, miten hän voi tehdä valituksen vakuutusedustajasta.

Asiamiehen on annettava tiedot asiakkaalle ennen vakuutussopimuksen tekemistä, ja vakuutusmeklarin ennen toimeksiantosopimuksen tekemistä, ja tarvittaessa niitä muutettaessa tai uusittaessa.

Kuka saa olla vakuutusedustaja?

Vakuutusedustusta saa harjoittaa Suomessa vain Finanssivalvonnan vakuutusedustajarekisteriin merkitty vakuutusedustaja tai jossain muussa ETA-alueeseen kuuluvassa maassa rekisteröity vakuutusedustaja.

Vakuutusmeklariksi rekisteröidyllä luonnollisella henkilöllä on oltava vakuutusmeklaritutkinnolla osoitettu ammattipätevyys.