Kulutusluotot ja pikavipit

Kuka myöntää kulutusluoton?

Kulutusluottoa ottaessasi tarkista aina, kuka luoton myöntää.

Esimerkiksi kodinkoneita ja huonekaluja ostettaessa kulutusluoton myöntää yleensä rahoitusyhtiö, vaikka sopimus tehdäänkin kaupassa.

Kuka valvoo kulutusluottojen myöntäjiä?

Kulutusluottoja myöntävät monet palveluntarjoajat, joista Finanssivalvonta valvoo pankkeja ja pankkisidonnaisia rahoitusyhtiöitä, sekä 1.7.2023 alkaen myös muita kuluttajaluotonantajia. Suomessa pelkän luotonantotoiminnan harjoittamiseen ei tarvita toimilupaa. Kuluttajaluotonantajien tulee kuitenkin rekisteröityä Finanssivalvonnan luotonantaja- ja vertaislainanvälittäjärekisteriin. Oikeus myöntää kuluttajaluottoja ja asuntoyhteisöluottoja ja välittää vertaislainoja on vain rekisteröityneillä toimijoilla.

Miten voin vertailla kulutusluottoja?

Luoton antajan on kerrottava todellinen vuosikorko. Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan korkoprosenttia, jossa luoton varsinaisen korkoprosentin lisäksi otetaan huomioon muut luottokustannukset (esimerkiksi tilinavausmaksu, osamaksulisä, tilinhoito- ja käsittelymaksut) sekä lyhennysaikataulu.

Luoton myöntäjän on lisäksi annettava keskeiset luottosopimusta ja kuluttajan oikeuksia koskevat tiedot ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot” -lomakkeella.

Voinko perua jo allekirjoittamani luottosopimuksen?

Kulutusluoton voi peruuttaa 14 päivän kuluessa luottosopimuksen tekemisestä. Tässä tilanteessa on kuitenkin mahdollista, että luoton antaja vaatii korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut käytettävissäsi.

Voiko luoton myöntäjä vaatia maksamaan velan kerralla pois?

Kulutusluottoa koskevassa sopimuksessa voidaan sopia, että luotonantajalla on oikeus eräännyttää koko jäljellä oleva luotto maksettavaksi kerralla, jos luoton maksuerän maksaminen viivästyy. Tällöin luotonottajalla on velvollisuus maksaa luotto takaisin yhdellä kerralla.

Mikä on korttiluotto?

Korttiluottoa voidaan käyttää monipuolisena maksuvälineenä. Luottokortit voidaan jakaa yleisluottokortteihin ja erityisluottokortteihin.

Yleisluottokortit ovat yleensä kansainvälisiä luottokortteja. Ne käyvät maksuvälineenä suurimmassa osassa kotimaan liikkeistä, ulkomailla sekä verkossa. Myös käteisnostot ja laskujenmaksu näillä korteilla on usein mahdollista.

Erityisluottokortit käyvät maksuvälineenä vain kortin myöntäneessä liikkeessä ja sen kanssa samaan ryhmään kuuluvissa liikkeissä tai yhteistyöliikkeissä.

Luottokortista peritään vuosimaksun lisäksi myös muita kuluja, kuten luoton korko. Laskun voi yleensä maksaa joko kertasuorituksena eräpäivänä tai ennalta sovitun suuruisina kuukausilyhennyksinä. Kuukausilyhennyksiä käytettäessä maksettavien korkojen määrä kasvaa.

Luotollinen tili

Luotollinen tili sopii pienehköön luottotarpeeseen. Tällöin tilillä on tarvittaessa käytettävissä ennalta sovitun suuruinen luottoraja eli limiitti. Tilille maksettavat suoritukset, esimerkiksi palkka, vähentävät käytettyä limiittiä. Luotolliset tilit ovat vähentyneet korttituotteiden myötä, mutta eivät ole kokonaan poistuneet valikoimista. Erityisesti yrityksillä luotollinen tili helpottaa kassanhallintaa.

Korko lasketaan käytössä olevan luottomäärän mukaan. Jos tili on pitkään luoton puolella, saattavat korot ja muut kustannukset helposti nousta korkeiksi.

Velkakirjalaina, osamaksu ja pikaluotot ovat kertaluottoja

Velkakirjalaina

Pankin myöntämä velkakirjalaina sopii hyvin suurempia hankintoja varten. Velkakirjalainassa lainanottaja saa sovitun lainamäärän käyttöönsä ja sitoutuu maksamaan sen takaisin sovitun maksuohjelman mukaisesti.

Velkoja saattaa haluta lainasummalle ulkopuolisen vakuuden (takauksen tai pantin). Lainanottajan ja erityisesti mahdollisen takaajan on hyvä muistaa, että laina voidaan periä kokonaisuudessaan takaajalta tai pantista, jos laina jostain syystä jää velalliselta hoitamatta.

Osamaksu

Osamaksua käytetään usein luottomuotona suuremmissa hankinnoissa, esimerkiksi autokaupassa. Ostettavan esineen omistusoikeus ei siirry heti ostajalle. Myyjä voi pidättää joko oikeuden esineen takaisin ottamiseen tai omistusoikeuden esineeseen siihen asti, kun koko hinta tai ainakin määrätty osa maksueristä on maksettu.

Pikaluotto

Pikaluotolla tarkoitetaan yleensä vakuudetonta, alle kolmen kuukauden pituista lainaa, jota tarjotaan matkapuhelimen tai verkon kautta. Pikaluottoja tarjoavia yrityksiä on markkinoilla runsaasti.