Toimenpidemaksut

Toimenpidemaksut, 1 000 euroa

Maksuvelvolliset

2020

2021

Luottolaitokset 90 53
Sijoituspalveluyritykset 22 241
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat 605 1 227
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 142 343
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 62 67

Rahoitussektori yhteensä

921

1 931

Vakuutusyhtiöt1 63 67
Työttömyyskassat 26 24
Eläkesäätiöt ja -kassat 51 56
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 48 56
Vakuutusedustajat2 413 440
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 9 10

Vakuutussektori yhteensä

610

653

Kaikki maksuvelvolliset yhteensä

1 531

2 584

1 Henki-, vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöt

2 Vakuutusmeklarit ja -asiamiehet