Johtokunta

Johtokunta asettaa erityiset tavoitteet Finanssivalvonnan toiminnalle ja päättää sen toimintalinjoista sekä ohjaa ja valvoo näiden tavoitteiden toteutumista ja toimintalinjojen noudattamista.

Lisäksi johtokunta käsittelee Finanssivalvonnan vuotuisen talousarvion ja alistaa sen Suomen Pankin johtokunnan vahvistettavaksi. Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 10 §:n mukaan Finanssivalvonnan johtokunta antaa pankkivaltuustolle vähintään kerran vuodessa kertomuksen Finanssivalvonnan toiminnalle asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Tähän sisältyy arvio valvonnassa odotettavista muutoksista, niiden vaikutuksesta valvontamaksukertymään sekä odotettavissa olevien muutosten edellyttämistä toimenpiteistä.

Fiva_johtokunta_2020.jpg

Kuvassa Finanssivalvonnan johtokunta vuosille 2021–2023
Ylärivissä: Lasse Heiniö, Marja Nykänen ja Leena Kallasvuo
Alarivissä: Leena Mörttinen, Heli Backman ja Vesa Vihriälä

Johtokunta 2020

Puheenjohtaja Marja Nykänen
varatuomari, Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja Martti Hetemäki (8.4.2020 saakka)
valtiotieteiden tohtori, valtiosihteeri kansliapäällikkönä, valtiovarainministeriö

Janne Häyrynen (12.6.2020 lukien)
oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden tohtori, arvopaperimarkkinaoikeuden dosentti, lainsäädäntöneuvos, valtiovarainministeriö

Outi Antila (13.2.2020 saakka)
varatuomari, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Hannu Ijäs (14.2.2020–11.6.2020)
oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Heli Backman (12.6.2020 lukien)
oikeustieteen maisteri, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Lasse Heiniö
filosofian kandidaatti, sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV)

Markku Pohjola
ekonomi

Vesa Vihriälä
valtiotieteiden tohtori, taloustieteen työelämäprofessori, Helsingin yliopisto

Marja Nykäsen varajäsenenä toimi Katja Taipalus (valtiotieteiden tohtori, osastopäällikkö, Suomen Pankki). Martti Hetemäen varajäsenenä toimi lainsäädäntöneuvos Janne Häyrynen 11.6.2020 saakka. Janne Häyrysen varajäsenenä 12.6.2020 lukien toimi Markku Puumalainen (valtiotieteen kandidaatti (ylempi tutkinto), finanssineuvos, valtiovarainministeriö). Johtaja Hannu Ijäs toimi Outi Antilan varajäsenenä 13.2.2020 saakka sekä Heli Backmanin varajäsenenä 12.6.2020 lukien. Hannu Ijäksen varajäsenenä toimi 14.2.2020–11.6.2020 Tarja Taipalus (filosofian maisteri, sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV), ylimatemaatikko, sosiaali- ja terveysministeriö).

Johtokunnan sihteerinä toimi johtava lakimies Pirjo Kyyrönen. Johtokunta kokoontui 41 kertaa. Kaikkiaan jäsenille ja varajäsenille maksettiin vuoden aikana palkkioita yhteensä 59 508 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei maksettu.