Toimenpidemaksut

Toimenpidemaksut, 1 000 euroa

Maksuvelvolliset

2019

2020

Luottolaitokset 23 90
Sijoituspalveluyritykset 41 22
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat 919 605
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 231 142
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 82 62

Rahoitussektori yhteensä

1 296

921

Vakuutusyhtiöt1 35 63
Työttömyyskassat 25 26
Eläkesäätiöt ja -kassat 32 51
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 33 48
Vakuutusedustajat2 385 413
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 8 9

Vakuutussektori yhteensä

518

610

Kaikki valvottavat ja muut maksuvelvolliset yhteensä

1 814

1 531

1 Henki-, vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöt

2 Vakuutusmeklarit ja -asiamiehet