Määrätyt valvontamaksut

Määrätyt valvontamaksut, 1 000 euroa

 

Maksuvelvolliset

2020

2021

Luottolaitokset 17 659 18 810
Sijoituspalveluyritykset 1 259 1 513
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat 2 594 2 806
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 2 436 2 605
Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö 327 357
Arvopaperikeskus 237 243
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 696 764

Rahoitussektori yhteensä

25 208

27 098

Henkivakuutusyhtiöt 1 468 1 540
Vahinkovakuutusyhtiöt 1 494 1 576
Työeläkevakuutusyhtiöt 2 556 2 753
Työttömyyskassat 1 113 1 060
Eläkesäätiöt ja -kassat 251 231
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 99 102
Vakuutusyhdistykset 5 5
Vakuutusmeklarit 120 131
Julkisyhteisöjen eläkerahastot 726 794
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 243 263

Vakuutussektori yhteensä

8 075

8 455

Edellisiltä vuosilta siirtyneet ja muut oikaisut - 14 15

Kaikki maksuvelvolliset yhteensä

33 269

35 568