Datan vastuullinen hyödyntäminen korostuu finanssialalla

Digitalisaation, tekoälyn ja datan käytön edistyminen tuo finanssialan yrityksille mahdollisuuden tehostaa toimintoja, kehittää uusia palveluja ja muokata liiketoimintamalleja. Samalla syntyy uusia riskejä. Toinen maksupalveludirektiivi (PSD2) velvoitti maksutilin ylläpitäjiä rakentamaan rajapinnat ja tarjoamaan niitä kolmansille palveluntarjoajille. PSD2-sääntely voidaan nähdä suunnannäyttäjänä kohti Open Finance -toimintaa, jossa finanssialan dataa hyödynnetään laajemmin eri rajapintojen kautta. Erilaisia datapohjaisia liiketoimintamalleja koskevat kyselyt ovat lisääntyneet merkittävästi myös Finanssivalvonnan Innovaatio-HelpDeskissä.

Datan vastuullinen ja eettinen hyödyntäminen on noussut entistä vahvemmin keskusteluun. Toukokuussa 2018 voimaan tullut tietosuoja-asetus asetti raameja muun muassa automaattiselle päätöksenteolle. Euroopan komission korkean tason asiantuntijaryhmän laatimaa luotettavaa tekoälyä koskevaa eettistä ohjeistusta on pilotoitu tänä vuonna1. Datan vastuullista käyttöä pyritään lisäksi edistämään eurooppalaisen datatalouden periaatteilla2.

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) nimesi asiantuntijaryhmän kehittämään periaatteita digitalisaation vastuulliselle edistämiselle vakuutustoiminnassa3. Työssä on mukana kolme suomalaista.

Finanssivalvonta osallistuu useisiin Eurooppalaisten valvontaviranomaisten (ESA) työryhmiin, joissa käsitellään tekoälyn, koneoppimisen ja datan vastuullista käyttöä finanssialalla sekä näistä syntyviä riskejä.

1 Https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/high-level-expert-group-artificial-intelligence.
2 Https://www.lvm.fi/-/yhteiset-pelisaannot-vahvistavat-datatalouden-kehitysta-1023133.
Https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/2d0f4123-e651-4874-960d-5cc3fac319b6/1f6b3855-fc1d-4ea6-8636-0b8d4a1d6519/RAPORTTI_20191123084411.pdf.
3 Https://eiopa.europa.eu/Pages/News/EIOPA-establishes-Consultative-Expert-Group-on-Digital-Ethics-in-Insurance.aspx.

Fiva_seminaari

Digitalisaatio, tekoäly ja datan käyttö muuttavat finanssipalveluja, kuinka käy asiakkaan?

Vuotuisessa seminaarissa pohdittiin digitalisaation, tekoälyn ja datan käytön vaikutuksia finanssipalveluihin erityisesti asiakasnäkökulmasta.

Päivän puheenvuorot ja puhujat olivat:

 • Avauspuheenvuoro
  Anneli Tuominen, Finanssivalvonta
 • Digitalisation, big data and artificial intelligence are transforming financial services – European aspect
  Jon Isaksen, Euroopan komissio
 • Digitalisaatio kilpailuetuna ja eri käyttäjäryhmien huomioiminen palveluiden tarjonnassa
  Timo Ritakallio, OP Ryhmä
 • Tekoälyn ja datan vastuullinen hyödyntäminen
  Janne Viskari, Väestörekisterikeskus (1.1.2020 Digi- ja väestötietovirasto)

Paneelit

 • Palvelujen saatavuus ja helppokäyttöisyys
  Samu Kurri, moderaattori; Finanssivalvonta, Virpi Dufva; Valli ry, Leena
  Vainionmäki; Danske Bank, Katri Väänänen; Kuluttaja-asiamies, Piia-Noora
  Kauppi; Finanssiala
 • Datan käytön mahdollisuudet ja haasteet yrityksille ja kuluttajille
  Hanna Heiskanen, moderaattori; Finanssivalvonta, Teemu Relander; IF,
  Heljä-Tuulia Pihamaa; SOK, Ilkka Lähteenmäki; Aalto yliopisto

               Webcast-tallenne ja esitysmateriaali: seminaari.fiva.fi