Valvottavien ja muiden maksuvelvollisten lukumäärä

Maksuvelvolliset

31.12.2020

31.12.2021

Luottolaitokset 226 208
Sijoituspalveluyritykset* 54 179
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat 44 45
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 176 200
Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö 1 1
Arvopaperikeskus 1 1
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 195 201

Rahoitussektori yhteensä**

697

835

Henkivakuutusyhtiöt 9 9
Vahinkovakuutusyhtiöt 34 34
Työeläkevakuutusyhtiöt 4 4
Työttömyyskassat 22 18
Eläkesäätiöt ja -kassat 45 43
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 125 124
Vakuutusyhdistykset 5 5
Vakuutusmeklarit 88 91
Julkisyhteisöjen eläkerahastot 3 4
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 42 42

Vakuutussektori yhteensä

377

374

Kaikki valvottavat ja muut maksuvelvolliset yhteensä***

1 074

1 209

Finanssivalvonta valvoo lisäksi mm. vakuutusasiamiehiä ja sisäpiiri-ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.

 

* Lukua korjattu 9.5.2022. Sijoituspalveluyritysten lukumäärän kasvu johtuu toimiluvallisten kolmannen maan sijoituspalvelun tarjoajien sisällyttämisestä mukaan lukuun vuonna 2021.
** Lukua korjattu 9.5.2022.
*** Lukua korjattu 9.5.2022.