Toimenpidemaksut

Toimenpidemaksut, 1 000 euroa

Maksuvelvolliset

2021

2022

Luottolaitokset 53 149
Sijoituspalveluyritykset 241 59
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat 1 227 953
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 343 272
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 67 72

Rahoitussektori yhteensä

1 931

1 505

Vakuutusyhtiöt1 67 24
Työttömyyskassat 24 23
Eläkesäätiöt ja -kassat 56 59
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 56 30
Vakuutusedustajat2 440 424
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 10 8

Vakuutussektori yhteensä

653

568

Kaikki maksuvelvolliset yhteensä

2 584

2 073

1 Henki-, vahinko- ja työeläkevakuutusyhtiöt

2 Vakuutusmeklarit ja -asiamiehet