Johtokunta

Johtokunta asettaa erityiset tavoitteet Finanssivalvonnan toiminnalle ja päättää sen toimintalinjoista sekä ohjaa ja valvoo näiden tavoitteiden toteutumista ja toimintalinjojen noudattamista.

Lisäksi johtokunta käsittelee Finanssivalvonnan vuotuisen talousarvion ja alistaa sen Suomen Pankin johtokunnan vahvistettavaksi. Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 10 §:n mukaan Finanssivalvonnan johtokunta antaa pankkivaltuustolle vähintään kerran vuodessa kertomuksen Finanssivalvonnan toiminnalle asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta. Tähän sisältyy arvio valvonnassa odotettavista muutoksista, niiden vaikutuksesta valvontamaksukertymään sekä odotettavissa olevien muutosten edellyttämistä toimenpiteistä.

Kuvassa Finanssivalvonnan johtokunta vuosille 2021–2023
Ylärivissä: Lasse Heiniö, Marja Nykänen ja Leena Kallasvuo
Alarivissä: Leena Mörttinen, Heli Backman ja Vesa Vihriälä

Johtokunta 2021

puheenjohtaja Marja Nykänen
varatuomari, Suomen Pankin johtokunnan varapuheenjohtaja

varapuheenjohtaja Leena Mörttinen
valtiotieteen tohtori, alivaltiosihteeri, valtiovarainministeriö

Heli Backman
oikeustieteen maisteri, osastopäällikkö, ylijohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö

Lasse Heiniö
filosofian kandidaatti, sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV)

Leena Kallasvuo
kauppatieteiden maisteri

Vesa Vihriälä
valtiotieteiden tohtori, taloustieteen työelämäprofessori, Helsingin yliopisto

Marja Nykäsen varajäsenenä toimi Katja Taipalus (valtiotieteiden tohtori, osastopäällikkö, Suomen Pankki). Leena Mörttisen varajäsenenä toimi Janne Häyrynen (oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden tohtori, arvopaperimarkkinaoikeuden dosentti, lainsäädäntöneuvos, yksikön päällikkö, valtiovarainministeriö). Heli Backmanin varajäsenenä toimi Hannu Ijäs (oikeustieteen kandidaatti, varatuomari, johtaja, sosiaali- ja terveysministeriö) 18.4.2021 saakka ja Minna Lehmuskero (filosofian maisteri, sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymä vakuutusmatemaatikko (SHV), ylimatemaatikko, sosiaali- ja terveysministeriö) 28.5.2021 lukien.

Johtokunnan sihteerinä toimi johtava lakimies Pirjo Kyyrönen. Johtokunta kokoontui 35 kertaa. Kaikkiaan jäsenille ja varajäsenille maksettiin vuoden aikana palkkioita yhteensä 86 582,26 euroa. Erillisiä kokouspalkkioita ei maksettu.