Taloyhtiölainojen riskit

Mikä riski liittyy taloyhtiön yhtiölainaan?

Tärkein huomioon otettava tekijä on yhtiölainan vaikutus omaan kokonaisvelkataakkaan. Korkojen nousu vaikuttaa erityisesti tilanteessa, jossa asuntolaina on käytettävissä oleviin tuloihin nähden liian suuri, ja sekä oma asuntolaina että yhtiölaina on sidottu markkinakorkoon tai pankin prime-korkoon. Korkokustannusten nousu näkyy silloin sekä oman asuntolainan korossa että kasvaneina yhtiövastikkeina.

Mitä, jos joku taloyhtiön osakas ei pysty maksamaan osuuttaan yhtiölainasta?

Taloyhtiön osakemuotoisuus tuo osakkaille turvaa siltä varalta, että joku osakkaista ei pysty maksamaan osuuttaan yhtiölainasta.  Taloyhtiö voi ottaa tällaisessa tilanteessa osakehuoneiston hallintaansa.

Haltuunotto voi tapahtua yhtiökokouksen päätöksellä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhtiö voi asettaa huoneiston vuokralle ja vuokratuloilla maksaa hoitamattomia yhtiövastikkeita. Vaikka yhtiö ottaisi huoneiston haltuunsa, säilyy omistusoikeus osakkaalla.

Joskus osakkaan maksuongelmat hoituvat vakuuksien realisoinnilla eli maksukyvyttömän asukkaan asunnon myynnillä. Mikäli asunnon realisointi ei onnistu tai lainan hoidosta ei pystytä neuvottelemaan pankin kanssa, osuus lainasta jää muiden osakkaiden hoidettavaksi.