Johtoryhmä

Fivan_johtoryhma_2019

Kuva: Antti Aimo-Koivisto, STT-Lehtikuva
Edessä: Anneli Tuominen
Istumassa: Erkki Rajaniemi, Armi Taipale, Jyri  Helenius ja Sonja Lohse
Takarivissä: Kaisa Forsström ja Samu Kurri

Anneli Tuominen varatuomari, ekonomi
johtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Jyri Helenius diplomi-insinööri
apulaisjohtaja, osastopäällikkö, Pankkivalvonta
Kaisa Forsström oikeustieteen kandidaatti
osastopäällikkö, Vakuutusvalvonta

Samu Kurri yhteiskuntatieteiden maisteri
osastopäällikkö, Digitalisaatio ja analyysi
Jarmo Parkkonen
(18.1.2019 saakka) 
oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden maisteri
osastopäällikkö, Markkina- ja menettelytapavalvonta
Armi Taipale
(1.8.2019 alkaen) 
oikeustieteiden maisteri, kauppatieteiden maisteri
osastopäällikkö, Pääomamarkkinoiden valvonta
Sonja Lohse varatuomari
johtava neuvonantaja, yksikönpäällikkö, Esikunta
Erkki Rajaniemi kauppatieteiden tohtori, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari
johdon neuvonantaja
Pirjo Kyyrönen (ei kuvassa) varatuomari
johtava lakimies, johtoryhmän sihteeri

Johtoryhmä kokoontui 58 kertaa. Johtajan palkka ja palkkiot olivat 212 637 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkaa ja palkkioita yhteensä 754 112 euroa.

Johtoryhmän jäsenten ja sihteerin CV:t: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Tehtävät ja organisaatio

Kaikkia fivalaisia koskevat eettiset ohjeet: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Linjaukset > Finanssivalvonnan henkilökunnan eettiset ohjeet

Kaikkia fivalaisia koskevat kaupankäyntiä ja sidonnaisuuksia koskevat ohjeet: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Linjaukset > Finanssivalvonnan henkilökunnan arvopaperikaupankäyntiä ja sidonnaisuuksia koskevat säännöt