Johtoryhmä

Johtoryhma.jpg

Takarivissä:  Mira Väisänen, Milka Lahnalammi-Vesivalo, Janne Häyrynen, Marko Myller ja Kaisa Forsström
Eturivissä: Päivi Turunen, Tero Kurenmaa, Armi Taipale ja Samu Kurri.
Jyri Helenius ja Erkki Rajaniemi puuttuvat kuvasta.

Kuva: Vesa Moilanen / STT-Lehtikuva

Tero Kurenmaa
oikeustieteen tohtori, oikeustieteen maisteri
johtaja, johtoryhmän puheenjohtaja 

Jyri Helenius
diplomi-insinööri
apulaisjohtaja, osastopäällikkö, Pankkivalvonta 30.6.2023 saakka
apulaisjohtaja, osastopäällikkö, Esikunta 1.7.2023 alkaen

Kaisa Forsström
oikeustieteen kandidaatti
osastopäällikkö, Vakuutusvalvonta

Samu Kurri
yhteiskuntatieteiden maisteri
osastopäällikkö, Digitalisaatio ja analyysi

Armi Taipale
oikeustieteiden maisteri, kauppatieteiden maisteri
osastopäällikkö, Pääomamarkkinoiden valvonta

Janne Häyrynen
oikeustieteen kandidaatti, kauppatieteiden tohtori, arvopaperimarkkinaoikeuden dosentti
yksikönpäällikkö, Lakiasiat 

Sonja Lohse
varatuomari
johtava neuvonantaja, Esikunta 30.6.2023 saakka

Erkki Rajaniemi
kauppatieteiden tohtori, oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari
johdon neuvonantaja

Päivi Turunen
varanotaari
vanhempi valvoja, henkilöstön edustaja

Mira Väisänen
oikeustieteen maisteri, kauppatieteiden maisteri
vanhempi juristi, johtoryhmän sihteeri

Milka Lahnalammi-Vesivalo
valtiotieteiden maisteri
viestintäpäällikkö, läsnäolo-oikeus johtoryhmän kokouksissa

Johtoryhmä kokoontui 48 kertaa. Johtajan palkka ja palkkiot olivat 243 219 euroa. Muille johtoryhmän jäsenille maksettiin palkkaa ja palkkioita yhteensä 998 675 euroa.

Johtoryhmän jäsenten ja sihteerin CV:t: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Tehtävät ja organisaatio

Kaikkia fivalaisia koskevat eettiset ohjeet: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Selosteet ja ohjeet > Finanssivalvonnan henkilöstön eettiset ohjeet

Kaikkia fivalaisia koskevat kaupankäyntiä ja sidonnaisuuksia koskevat ohjeet: finanssivalvonta.fi > Finanssivalvonta > Selosteet ja ohjeet > Finanssivalvonnan henkilöstön arvopaperikaupankäyntiä ja sidonnaisuuksia koskevat säännöt