Tiivistelmä Finanssivalvonnan toiminnasta 2020

Finanssivalvonnan toiminnan tavoitteena on finanssimarkkinoiden vakauden edellyttämä luotto-, vakuutus- ja eläkelaitosten ja muiden valvottavien vakaa toiminta, vakuutettujen etujen turvaaminen sekä yleinen luottamus finanssimarkkinoiden toimintaan (Laki Finanssivalvonnasta 1 §).

Koronapandemian aiheuttaman poikkeustilanteen seurauksena Finanssivalvonta priorisoi uudelleen vuoden 2020 toimintasuunnitelman mukaisia tehtäviään. Tämä mahdollisti valvottavien ja Finanssivalvonnan keskittymisen koronapandemian aiheuttamien muutosten ja riskien analysointiin sekä niihin liittyviin toimenpiteisiin: Pankkien ja vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus- ja likviditeettitilannetta sekä toimintavalmiutta valvottiin tehostetusti. Työttömyyskassoissa erityisseurannassa olivat käsittelyajat ja maksuvalmius. Toimiluvallisten maksulaitosten taloudellinen tilanne otettiin aiempaa tarkempaan seurantaan. Pääomamarkkinoiden toimintaympäristön seurantaa tiivistettiin ja listayhtiöiden tiedottamista ja raportointia arvioitiin systemaattisesti. Valvontayhteistyötä ja tietojenvaihtoa tiivistettiin kansainvälisten sekä kansallisten viranomaisten kesken.

Kertomusvuoden keväällä Finanssivalvonta keskeytti suuren osan tarkastustoiminnasta ja jatkoi osaa tarkastuksia virtuaalisesti koronapandemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi. Syksyllä tarkastusten määrä oli jälleen lähes normaali.

Finanssivalvonta reagoi koronapandemiaan nopeasti henkilöstön turvallisuutta ja hyvinvointia sekä viranomaistoiminnan jatkuvuutta varmistavilla toimenpiteillä.