Valvottavien ja muiden maksuvelvollisten lukumäärä

Maksuvelvolliset

31.12.2018

31.12.2019

Luottolaitokset 257 240
Sijoituspalveluyritykset 57 56
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat 43 45
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 179 185
Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö 1 1
Arvopaperikeskus 1 1
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 163 185

Rahoitussektori yhteensä

701

713

Henkivakuutusyhtiöt 10 10
Vahinkovakuutusyhtiöt 36 35
Työeläkevakuutusyhtiöt 5 4
Työttömyyskassat 26 25
Eläkesäätiöt ja -kassat 52 51
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 124 124
Vakuutusyhdistykset 5 5
Vakuutusmeklarit 86 86
Julkisyhteisöjen eläkerahastot 3 3
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 45 42

Vakuutussektori yhteensä

392

385

Kaikki valvottavat ja muut maksuvelvolliset yhteensä

1 093

1 098

Finanssivalvonta valvoo lisäksi mm. vakuutusasiamiehiä ja sisäpiiri-ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.