Vakuutuskorvaukset

Miten haen vakuutuskorvausta?

Kun on sattunut vahinko, ota ensi tilassa yhteyttä vakuutusyhtiöösi. Yhtiö antaa tarvittaessa tietoja vakuutuksen sisällöstä ja korvauksen hakemisesta.

Saman tapahtuman johdosta sinulla voi olla mahdollisuus saada korvausta useasta eri vakuutuksesta. Vakuutusyhtiö selvittää kanssasi näitä mahdollisuuksia ja niihin liittyviä menettelytapoja. Tavoitteena on, että saat kaikki ne korvaukset, jotka sinulle lain ja vakuutussopimuksen mukaan kuuluvat, vaikka et niitä itse osaisi hakea. Vakuutusyhtiön tulee kertoa sinulle myös korvausvaatimuksen vanhentumisajasta ja sen merkityksestä.

Kuka tarkastaa vahingot?

Vakuutusyhtiö voi käyttää vahingon selvittelyssä ja korvaustoiminnassa apuna yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi ajoneuvovahingossa vaurioituneen ajoneuvon voi tarkastaa vakuutuksenantajan vahinkotarkastaja, tai se voidaan tarkastaa ja korjata vakuutuksenantajan nimeämässä autokorjaamossa. Vastaavasti vesivahingoissa vahingon selvittämiseksi tarvittavan kosteuskartoituksen voi tehdä vakuutusyhtiön määrittämä yritys.

Vahinkotarkastuksessa tarkastaja toteaa vahinkojen laadun ja arvioi vahingon määrän. Vahingon tarkastaminen ei kuitenkaan ole lupaus siitä, että vahinko korvataan vakuutuksesta, vaan vakuutusyhtiö tekee korvauspäätöksen vahingosta aina erikseen.

Pitääkö vakuutusyhtiön perustella korvauspäätös?

Hyvä vakuutustapa edellyttää, että vakuutusyhtiö perustelee korvauspäätöksensä.

Perustelujen laajuus riippuu asian laadusta ja sisällöstä. Yhtiön on perusteltava päätös huolellisesti etenkin silloin, kun päätös on kielteinen tai kun se poikkeaa korvaushakemuksesta. Kielteisessä päätöksessä yhtiön tulisi selostaa ainakin asiaan vaikuttavat tapahtumatiedot, vakuutusehtojen tai lain asianomainen kohta, tapahtumien ja sovelletun ehto- tai lainkohdan välinen yhteys sekä lopullinen ratkaisu.

Miten pian vakuutusyhtiön pitää maksaa vakuutuskorvaus?

Vakuutusyhtiön tulee maksaa vakuutuskorvaus joutuisasti ja viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun se on saanut tarpeelliset tiedot korvauksen maksua varten. Jos korvauksen määrä ei ole selvä, vakuutuksenantaja maksaa niin sanotun riidattoman osan korvauksesta ja samalla ilmoittaa, ettei riidattoman osan vastaanottaminen vaikuta oikeuteesi saada mahdollisia lisäkorvauksia.

Jos korvauskäsittely viivästyy, vakuutusyhtiön tulee ilmoittaa viivästymisestä ja sen syistä. Vakuutuksenantaja maksaa viivästyneelle korvaukselle oma-aloitteisesti viivästyskorkoa lain ja vakuutusehtojen mukaisesti. 

Mitä teen, jos korvauspäätös ei ole odotusteni mukainen?

Ensimmäiseksi sinun pitää selvittää korvauspäätöksen perusteita vakuutuksenantajan kanssa. Jos yhteydenottosi vakuutuksenantajaan ei tuota toivottua tulosta, voit ottaa yhteyttä Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan (FINE), joka neuvoo asiakkaita ja selvittää tarvittaessa asiakkaan puolesta ongelmatilannetta vakuutuksenantajan kanssa.

Tarvittaessa asian voivat käsitellä Vakuutuslautakunta, Sijoituslautakunta tai Kuluttajariitalautakunta, jotka antavat ratkaisusuosituksia vakuutusasioissa. Viime kädessä korvauspäätöstä koskeva riita ratkaistaan yleisessä tuomioistuimessa.