Vakuutuslajit

Minkälaisia henkivakuutuksia on olemassa?

Henkivakuutuksella turvataan vakuutetun tai hänen perheensä toimeentuloa. Henkivakuutus voidaan ottaa kuoleman varalta, mutta myös elämisen varalta.

  • Kuolemanvaravakuutuksesta maksetaan korvaus edunsaajalle, jos vakuutettu kuolee vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuskorvaus on ennalta sovitun suuruinen. Edunsaajalla tarkoitetaan sitä henkilöä, jolle korvaus halutaan maksettavan. Kuolemanvaravakuutus on niin sanottu riskihenkivakuutus, johon ei sisälly säästämistä.
  • Elämisen varalta otetusta vakuutuksesta maksetaan korvausta, jos vakuutettu on vakuutusehdon täyttyessä elossa. Vakuutus elämisen varalta voi olla eläkevakuutus tai säästöhenkivakuutus.
  • Sairausvakuutuksesta maksetaan erilaisia kulukorvauksia, päivärahoja tai kertakorvauksia vakuutetun henkilön sairauden tai tapaturman johdosta.

Minkälaisia vahinkovakuutuksia on olemassa?

Tyypillisiä vahinkovakuutuksia ovat rakennusten ja irtaimiston palo-, vesi- ja varkausvakuutukset, joita myydään yhdessä kotivakuutuksina ja kiinteistövakuutuksina.

Koti- ja kiinteistövakuutuksiin liittyy usein myös vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Vastuuvakuutus korvaa vakuutetun muulle henkilölle tai yhteisölle aiheuttaman vahingon vahingonkorvauslain mukaan. Oikeusturvavakuutuksesta korvataan oikeudenkäynnistä aiheutuneita kuluja.

Myös liikennevahingon varalle otettava pakollinen liikennevakuutus on vahinkovakuutus samoin kuin oman ajoneuvon vahingoittumisen varalle otettava niin sanottu kasko- tai autovakuutus.

Vahinkovakuutuksia ovat niin ikään vahinkovakuutusyhtiön myöntämä sairausvakuutus ja vapaaehtoinen tapaturmavakuutus, joista maksetaan erilaisia kulukorvauksia, päivärahoja tai kertakorvauksia vakuutetun henkilön sairauden tai tapaturman vuoksi.

Vahinkovakuutusyhtiöt tarjoavat myös pakollisia lakisääteisiä tapaturmavakuutuksia, joista maksetaan korvauksia työssä tai siihen liittyvissä olosuhteissa (esimerkiksi työmatkalla) vahingoittuneille työntekijöille. Yrittäjä voi myös vakuuttaa itsensä lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella.