Ennen kuin sijoitat tai talletat rahaa

Hanki riittävät tiedot ja perehdy niihin

Asiakkaana sinun tulee hankkia riittävästi tietoa tuotteen ominaisuuksista, sopimusehdoista ja kustannuksista sekä tuotteesta vastaavasta tahosta ennen päätöksentekoa. Sinä vastaat tekemistäsi päätöksistä – myös mahdollisesti jälkikäteen huonoiksi osoittautuneista päätöksistä.

Myyjän on kerrottava sinulle markkinoitavasta palvelusta tai tuotteesta olennaiset ja keskeiset ominaisuudet.

Asiakkaana sinun on hyvä muistaa, että myyjän tavoitteena on kaupan syntyminen eikä markkinointi ole aina puolueetonta.

Anna myyjälle oikeat tiedot

Jotta myyjä pystyy palvelemaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla, anna myyjälle riittävästi tietoa omasta tilanteestasi, taloudellisesta asemastasi, säästämis- ja sijoituskokemuksestasi sekä tavoitteistasi.

Jotta vältyttäisiin virheellisiltä oletuksilta ja vääriltä odotuksilta, sinun on syytä käydä myyjän kanssa läpi seuraavat asiat:

 • Mitkä ovat säästämis- ja sijoittamistavoitteesi?
 • Mitä säästö- ja sijoitustuotteita sinulla on aikaisemmin ollut?
 • Onko sellaisia tuotteita, joita et halua?
 • Kuinka paljon voit säästää tai sijoittaa?
 • Haluatko tehdä kertasijoituksen vai säästää pienempiä eriä esimerkiksi kuukausittain?
 • Millaisen riskin haluat ottaa ja kykenet ottamaan?
 • Kuinka paljon voit menettää sijoittamaasi pääomaa menettämättä yöuniasi? Mitä suurempi tuotto-odotus, sitä suurempi pääoman menettämisen riski sinun on hyväksyttävä.
 • Kuinka pitkäksi ajaksi olet valmis sitomaan varoja?
 • Voiko varat pitää sidottuna koko ennakoidun sijoitusajan vai onko mahdollisuus ennenaikaiseen sopimuksesta irtautumiseen tärkeää?
 • Millaiseen tuottoon olet tottunut ja millaista tuottoa nyt odotat?
 • Onko sinulle selvää, miten tuotto muodostuu?
 • Haluatko säännöllistä tuottoa?
 • Onko tuoton määrän oltava ennakoitavissa?

Näihin kysymyksiin antamiesi vastausten perusteella sinun ja myyjän on helpompi valita ne tuotteet, joista myyjä antaa sinulle tietoja.

Nämä tiedot myyjän tulee antaa sinulle

Myyjän on annettava sinulla vähintään nämä tiedot:

 • Tiedot myyjästä, palvelusta tai tuotteesta vastaavasta palveluntarjoajasta ja tämän kotivaltiosta
 • Tuotteen keskeisimmät ominaisuudet
 • Suositeltava vähimmäissijoitusaika
 • Voiko sopimusta muuttaa sen ollessa voimassa
 • Miten sopimuksesta voi irrottautua, ja mitkä ovat siitä aiheutuvat kustannukset
 • Mahdollinen sopimuksen peruutusaika
 • Tuotteen riskit ja liittyykö siihen pääoman menettämisen riski
 • Tuotto-odotus ja tuoton muodostumisperusteet
 • Kulut ja palkkiot (vähintään veloitusperusteet sekä miten ja mistä kulut ja palkkiot veloitetaan)
 • Millaisia raportteja asiakas saa
 • Millä tavoin tuotteen arvoa ja tuoton kehitystä voi seurata ja kuinka suurta omaa aktiivisuutta seuranta vaatii
 • Millaista asiantuntijapalvelua valittuun tuotteeseen voi liittyä tai liittää (esimerkiksi sijoituskohteiden vaihtaminen, painotusmuutokset, markkinatilannevaroitukset ja liittyykö tuotteeseen salkunhoitopalvelua)
 • Tuotteeseen liittyvät muut piirteet (esimerkiksi talletussuoja tai sitä vastaava turvajärjestely, tuotteen verokohtelu ja vakuutusten osalta se, liittyykö tuotteeseen kuolemanvaraturva)
 • Valvova viranomainen ja sen yhteystiedot
 • Ulkomaisen tuotteen osalta: millä kielellä tietoa on saatavissa ja asiointi on hoidettava, minkä maan lainsäädäntöä sopimukseen sovelletaan ja missä mahdollinen oikeudenkäynti pidetään.

Harkitse rauhassa ennen sopimuksen allekirjoittamista

Harkitse saamaasi tarjousta rauhassa ja perehdy huolellisesti kirjalliseen materiaaliin. Ennen päätöksentekoa on hyvä tutustua tuote-esitteisiin, tuotekohtaisiin ehtoihin ja käydä myyjän nettisivuilla. Lisäksi kannattaa tutustua myös muiden palveluntarjoajien tarjontaan.

Käy ennen sopimuksen allekirjoittamista sovitut asiat ja sopimuksen keskeisimmät kohdat vielä kertaalleen läpi myyjän kanssa.

Älä allekirjoita mitään, ennen kuin varmasti ymmärrät, mitä olet hankkimassa. Vastuullisesti toimiva myyjä ei kiirehdi säästö- ja sijoituspäätöksen tekemistä.

Säilytä saamasi paperit

Myyntitilanteessa perustietoja kartoittaessaan myyjä saa sinusta tietoa, jonka hän tallentaa, jos teet sopimuksen. Myös sinun on hyvä säilyttää kaikki saamasi aineisto, tällöin mahdollisten riitatilanteiden selvittely on helpompaa.

Jos asiakassuhdetta ei synny, myyjä ei saa säilyttää kartoituksessa syntyneitä tietoja eikä käyttää tietoja tulevassa markkinoinnissa ilman sinun nimenomaisesti antamaasi suostumusta. Vakuutusten osalta vakuutusyhtiö voi säilyttää sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen sen osoittamiseksi, että vakuutussopimuksen hylkäämiselle on ollut hyvän vakuutustavan mukainen peruste.

Mistä saat puolueetonta lisätietoa?

Myyjän tulee kertoa sinulle, mistä voit halutessasi saada lisätietoja, ja miten voit toimia ongelmatilanteessa.

Jos ongelma ei ratkea myyjän tai tuotteesta vastaavan tahon kanssa käytävissä keskusteluissa, voit saada puolueetonta neuvontaa esimerkiksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEstä (puhelin 09 6850 120, maanantaista torstaihin kello 10–16).

Tärkeitä vinkkejä turvallisuutesi parantamiseksi verkko- ja mobiilipankkipalveluja käytettäessä

Katso EBAn laatima vinkkilista kuluttajien turvalliseen asiointiin ja tuotteiden hankintaan verkossa tai mobiilissa.