Määrätyt valvontamaksut

Määrätyt valvontamaksut, 1 000 euroa

 

Maksuvelvolliset

2018

2019

Luottolaitokset 11 204 16 687
Sijoituspalveluyritykset 1 322 1 171
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat 2 322 2 170
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 2 461 2 458
Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö 337 315
Arvopaperikeskus 231 228
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 541 624

Rahoitussektori yhteensä

18 418

23 653

Henkivakuutusyhtiöt 1 372 1 303
Vahinkovakuutusyhtiöt 1 408 1 393
Työeläkevakuutusyhtiöt 2 344 2 379
Työttömyyskassat 1 327 1 180 
Eläkesäätiöt ja -kassat 276 241
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 96 95
Vakuutusyhdistykset 5 5
Vakuutusmeklarit 117 112
Julkisyhteisöjen eläkerahastot 665 644
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 249 258

Vakuutussektori yhteensä

7 859

7 610

Edellisiltä vuosilta siirtyneet ja muut oikaisut 56 199

Kaikki valvottavat ja muut maksuvelvolliset yhteensä

26 333

31 462