Mistä tunnistan mahdollisen vaaran?

Henkilö- ja tilitietopyynnöt

Älä milloinkaan anna tietojasi tuntemattomalle soittajalle, vaikka niitä edellytettäisiin suurenkin rahasumman vastineeksi. Älä edes poliisina esiintyvälle soittajalle. Pyydä saamasi tarjous aina kirjallisena ja tarjoajan yhteystiedoilla varustettuna.

Sijoitusvihjeet, katteettomat lupaukset

Tietoa katteettomin lupauksin myytävistä sijoituskohteista levitetään muun muassa internetin keskustelupalstojen ja uutiskirjeiden kautta. Voit saada sijoitusvihjeitä ja houkuttelevia lupauksia tai tarjouksia myös kirjeenä.

Sijoitusvihjeiden todellista taustaa on vaikea selvittää. Puolueettomalta näyttävä analyysi voi olla tarkoitushakuinen ja perustua täysin tekaistuihin tietoihin.

Esitteettömät tarjoukset

Kun arvopapereita tarjotaan yleisön merkittäväksi, tarjouksesta tulee laatia viranomaisen hyväksymä esite. Esite tulee tehdä, vaikka arvopapereita tarjoaisi yritys, jota ei noteerata pörssissä.

Liikkeellä voi olla myös virallisen näköisiä esitteitä, jotka ovat kuitenkin tekaistuja.

Finanssivalvonnan esiterekisteristä voi tarkistaa, onko viranomainen hyväksynyt esitteen. Pidämme myös luetteloa tietoomme tulleista esitteettömistä arvopapereiden tarjoajista.

Luottokortit maksua vastaan

Asianmukaisen luottokortin myöntäjä on yleensä pankki tai luottokorttiyhtiö. Käytäntönä on, että kortista aletaan periä sovittuja maksuja vasta, kun kortti on toimitettu asiakkaalle.

Internetissä tai muutoin saatetaan tarjota luottokortteja maksua vastaan. Yleistä on, että kortti voidaan myöntää myös niille, joilla on maksuhäiriömerkintöjä. Kortteja saatetaan mainostaa harhaanjohtavin keinoin käyttämällä esimerkiksi tunnettujen korttien tuotemerkkejä, vaikka näillä ei olisi mitään tekemistä itse kortin kanssa.

Jos kortin myöntäjä ei vaikuta luotettavalta, ole varovainen. Erityistä varovaisuutta on syytä noudattaa, jos kortista pyydetään maksamaan etukäteen ennen kuin kortti on toimitettu asiakkaalle.

Epäilyttävät kirjeet

Epäilyttäviä kirjeitä voi tulla niin sähköpostitse kuin tavallisessa maapostissakin.

Viime vuosina on erityisesti ulkomailta tullut virallisen näköisiä kirjeitä. Niissä pyydetään yleensä apua perintö- tai muiden varojen siirtämiseksi maasta toiseen. Tätä varten kirjeen kirjoittaja pyytää ottamaan yhteyttä ja lupaa huomattavan suuren palkkion avusta. Ennen varojen siirtoa kirjeen saajaa pyydetään usein toimittamaan tietoja itsestään. Usein pyydetään myös tietyn rahasumman maksamista kirjeen lähettäjälle eräänlaisena takuumaksuna, jotta varojen lopullinen siirto voisi toteutua. Tällaiset maksupyynnöt voivat perustua esimerkiksi rahojen alkuperätodistuksen saamiseen, valuutanvaihtoon, rahan kotiuttamiseen, asianajopalkkion maksamiseen tai keskuspankin todistuksen saamiseen.

Rahaa saatetaan pyytää myös ketjukirjeiden avulla. Monet ketjukirjeet perustuvat pyramidirakenteeseen. Sinänsä pieneltä tuntuvaa maksua vastaan luvataan korkeita tuottoja. Uusia varoja välitetään ketjussa ylöspäin, mikä saa toiminnan näyttämään kannattavalta. Kun ketjun ulkokehältä tuleva rahavirta loppuu, rakenne romahtaa.

Näissä tilanteissa on tavallista, että tuotot jäävät saamatta ja maksetut rahat menetetään.