Vuoden 2021 teemat

Kryptovarat nousivat näkyväksi ilmiöksi vuonna 2021. Ne olivat Finanssivalvonnan Innovaatio-Helpdeskin kysytyin teema kertomusvuonna, ja kasvava kiinnostus kryptovaroja kohtaan on näkynyt Finanssivalvonnassa myös uusien palveluntarjoajien rekisteröintihakemusten käsittelyssä. Tätä aihetta käsitellään artikkelissa Kryptovarat kiinnostavat sijoittajia – riskit kuriin sääntelyllä.

Kertomusvuonna sijoitusaiheinen keskustelu lisääntyi useissa kanavissa. Finanssivalvonta olikin kuluneen vuoden aikana ollut esillä mediassa aiheen tiimoilta ja pyrkii ohjeistamaan sääntöjen mukaiseen ja asialliseen sijoituskeskusteluun. Tästä aiheesta kerrotaan artikkelissa Uudet sijoittajat, uudet tietolähteet.

Kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut jo yli 20 vuoden ajan ja on nyt tähän asti korkeimmalla tasollaan: maksuhäiriöitä oli kertomusvuoden lopussa vajaalla 400 000 suomalaisella. Tätä ilmiötä ja siihen vastaamista käsittelee artikkeli Uusia työkaluja tarvitaan kotitalouksen velkaantuneisuuden hillitsemiseksi.

Ilmastonmuutoksen tuomat ilmiöt aiheuttavat finanssisektorille fyysisiä ja siirtymäriskejä, jotka toimijoiden on tärkeää ottaa huomioon. On myös tärkeää, että kohteiden kestävyystekijöistä on tarjolla riittävää ja yhdenmukaista tietoa, sillä sijoittajat suosivat kestäviä sijoituskohteita yhä useammin. Kestävyystekijät huomioidaankin finanssisektorin sääntelyssä ja valvonnassa toisaalta riskienhallinnan ja toisaalta tiedonantovelvoitteiden näkökulmista. Tätä teemaa avataan artikkelissa Kestävyyskysymykset osaksi finanssitoimijoiden riskienhallintaa ja tiedonantovelvoitteita.