Johto ja henkilöstö

Henkilöstö 2023

 

Henkilosto_kaikki_fivalaiset.png

Henkilosto_esihenkilot_johto.png

Henkilosto_asiantuntijat.png

 

* Henkilöstöraportoinnin muutosten vuoksi henkilöstöryhmiä on uuden luokittelun mukaan kaksi aikaisemman kolmen sijaan, joten luvut eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2022 lukuihin.