Maksutilivertailusivusto

Kuluttajien maksutilien ja niihin liitettyjen palvelujen hintoja vertaileva sivusto on avattu käyttöön 31.10.2018. Sivustolla voi vertailla Suomessa toimivien pankkien ja maksulaitosten kuluttajille tarjoamia maksutilejä, niihin liittyviä yleisimpiä palveluja  ja hintoja sekä palveluntarjoajien konttoriverkostoa. Sivustolla kerrotaan myös, kuuluvatko maksutilillä olevat varat talletussuojan piiriin. Sivuston käyttö on maksutonta.

Maksutilivertailusivusto kattaa tavanomaiset maksamiseen tarkoitetut tilit, joilta voi myös nostaa käteistä ja joille voi tallettaa varoja. Sen sijaan palvelussa ei voi vertailla esimerkiksi säästötilejä, joissa varojen nostoa on rajoitettu tai luotollisia tilejä, joihin ei sisälly mahdollisuutta varojen tallettamiseen. Kultakin palveluntarjoajalta on vertailussa yksi, palveluntarjoajan yleisimmin kuluttaja-asiakkaille tarjoama maksutili.

Vertailusivusto on riippumaton ja se sisältää ajantasaiset tiedot. Finanssivalvonnan tehtävänä on tarjota vertailusivusto. Sivuston ylläpitäjänä toimii FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta. Palveluntarjoajat ovat velvollisia päivittämään hintatietonsa aina vertailtavien hintojen muuttuessa. 

Hintatiedot maksutilivertailussa ovat perushintoja eli niissä ei ole huomioitu mahdollisia palveluntarjoajakohtaisia alennuksia. Monet pankit myöntävät alennuksia joistakin palveluista esimerkiksi iän, jäsenyyden tai ryhmään kuulumisen perusteella. Alennuksista saa tietoja ottamalla yhteyttä suoraan palveluntarjoajaan.

 Vertailusivuston toiminnasta ja sen kattamista tiedoista säädetään luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014).

Finanssivalvonta ylläpitää tällä verkkosivullaan luetteloa Suomessa toimivista, luottolaitoslain mukaisista vertailusivustoista.  Suomessa toimivat luottolaitoslain mukaiset vertailusivustot ovat: