Valvottavien ja muiden maksuvelvollisten lukumäärä

Maksuvelvolliset

31.12.2019

31.12.2020

Luottolaitokset 240 226
Sijoituspalveluyritykset 56 54
Rahastoyhtiöt ja vaihtoehtorahastojen hoitajat 45 44
Arvopaperin liikkeeseenlaskijat 185 176
Arvopaperipörssi, selvitysyhteisö 1 1
Arvopaperikeskus 1 1
Muut rahoitussektorin maksuvelvolliset 185 195

Rahoitussektori yhteensä

713

697

Henkivakuutusyhtiöt 10 9
Vahinkovakuutusyhtiöt 35 34
Työeläkevakuutusyhtiöt 4 4
Työttömyyskassat 25 22
Eläkesäätiöt ja -kassat 51 45
Sairauskassat ja muut vakuutuskassat 124 125
Vakuutusyhdistykset 5 5
Vakuutusmeklarit 86 88
Julkisyhteisöjen eläkerahastot 3 3
Muut vakuutussektorin maksuvelvolliset 42 42

Vakuutussektori yhteensä

385

377

Kaikki valvottavat ja muut maksuvelvolliset yhteensä

1 098

1 074

Finanssivalvonta valvoo lisäksi mm. vakuutusasiamiehiä ja sisäpiiri-ilmoitusvelvollisuuden noudattamista.