Vakuutussopimuksen irtisanominen

Voiko vakuutusyhtiö irtisanoa vapaaehtoisen vakuutuksen?

Vakuutusyhtiö voi irtisanoa vakuutuskauden aikana vapaaehtoisen vakuutuksen vakuutusmaksun maksamisen laiminlyönnin tai muun vakuutussopimuslaissa määritellyn syyn perusteella. Yhtiön on ilmoitettava irtisanomisen peruste, jonka on oltava lain ja hyvän vakuutustavan mukainen.

Tällaisia syitä voivat olla esimerkiksi:

  • vakuutuksenottaja on antanut vakuutusyhtiölle vääriä tai puutteellisia tietoja
  • ei ole noudattanut suojeluohjeita
  • vakuutuksenottaja on aiheuttanut vakuutustapahtuman törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisesti.

Jatkuva vahinkovakuutus jatkuu vakuutuskauden eli yleensä yhden vuoden kerrallaan, jollei jompikumpi sopimusosapuoli irtisano sopimusta. Vakuutuksenantajalla on siten oikeus irtisanoa jatkuva vahinkovakuutus päättymään vakuutuskauden lopussa.

Irtisanomisen syyn on yleensä perustuttava vakuutusyhtiön vastuunvalintaperiaatteisiin ja vakuutettavaan riskiin. Vakuutusyhtiö voi arvioida vakuutettavan riskin liian suureksi ja irtisanoa vakuutuksen esimerkiksi vakuutuksenottajan normaalia runsaampien ja kalliimpien vahinkojen perusteella.